Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elevassistent utan jobb

Annons

Paul Beijnes är elevassistent i Morkarlbyskolan. Till höstterminen står han utan jobb.

- Det kan vara lätt att tro att jag nu talar i egen sak mot den här bakgrunden, men jag uttalar mig som förälder och för att jag blir förbannad över att kommunen inte följer skollagen. Jag ser i mitt dagliga arbete problemen och jag kan även följa utvecklingen till det bättre hos dem som får stöd, säger Paul.

Han har tidigare varit engagerad i ett organ som kallades "Mora kommuns föräldraråd". Han har vidare protesterat mot planer på skolnedläggelser och han har talat inför kommunfullmäktige om skol- och ungdomsproblem.

- Visst kostar det en slant att ha elevassistenter och specialpedagoger, men på sikt är det ändå en investering, säger Paul Beijnes.

Han menar att det är skolans plikt att försöka stoppa problem i ett tidigt skede. Dels för det enskilda lidandet, dels för att varje barn som mår illa sprider ringar på vattnet. Klasskamrater, lärare, föräldrar, det är många som drabbas, säger han.

- Det finns ingen budget för oss elevassistenter nästa läsår. Det är politikerna som anvisar pengar till skolan och resultatet av vårt arbete visar sig kanske inte under en mandatperiod, utan längre fram. Det kanske är ett motiv till att skära bort stödfunktionerna nu, för att andra, längre fram, får ta itu med problemen, säger Paul Beijnes.

Gunilla Salo är specialpedagog i Morkarlbyskolan. Hennes man Ronny är konsulterande skolpsykolog. Båda lämnar Mora kommun till kommande läsår.

- Generellt i Mora kommun minskas stödfunktionerna i skolan. Det är samtidigt kopplat till att elevantalet sjunker, säger Gunilla Salo.

Nyligen presenterades en utredning som visade att 30 procent av grundskoleeleverna i Mora har behov av någon form av stöd. Det är ungefär 600 elever som har det behovet.

- Egentligen ska det upprättas åtgärdsprogram som baseras på att eleven inte når målen, men överlag är vi dåliga i Sverige på att mäta kunskapsbehoven.

Gunilla Salo tycker det är en trist utveckling att inte stödfunktionerna kan ges i tillräcklig omfattning.

- Det är oroande och jag befarar att det kommer att bli en svår situation i Morkarlbyhöjdens skola nästa läsår, säger hon.

Följer inte Mora kommun skollagen ?

- Det är svårt att svara på. Lagen är otydlig och svårtolkad, anser Gunilla Salo.

Grundskolechefen, Jan-Eric Steen, håller med henne på den punkten.

- Jag skulle vilja säga att skollagen inte ställer så distinkta krav. Det heter i skollagens fjärde paragraf; "Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet".

- Vi har i Mora kommun, med undantag för något år, haft två skolpsykologer. Det är riktigt att vi redan i fjol minskade organisationen med 17-18 elevassistenter och det blir även en reduktion på specialpedagogsidan.

- Det här är resultatet av de pengar vi har att tillgå och på basis av den potten en bedömning vilken organisation vi har råd med.

- Jag vill avslutningsvis ge elevassistenten Paul Beijnes helt rätt i uppfattningen att tidiga insatser ger mindre bekymmer längre fram, sammanfattar Jan-Eric Steen.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons