Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekopark Malingsbo - i dag invigs den

Annons

Det är Ekopark Malingsbo. Den tolfte av de totalt 34 ekoparker som statsägda Sveaskog ska anlägga. I dag invigs den skapelse som moder natur skapat och som skogsbolaget tar ansvaret för att förvalta. Cirka 80 gäster som representerar allt från myndig-heter till bofasta i trakten har bjudits in för att delta i det ögonblick då ekoparken öppnas officiellt.

Men redan under måndagen inbjöds pressen till en visning av en liten del av den rikedom som området erbjuder. Stefan Toterud, Sveaskogs, landskapsspecialist, guidar tillsammans med distriktschefen Hans Welff längs en exkursionsslinga på Laxsjöberget intill Stora Laxsjön. I sällskapet finns även Johan Hammar som från maj till oktober förra året inventerade den blivande ekoparkens naturvärden.

Eftersom allt grundarbete gjordes till fots ute i fält kallas Johan Hammar bland kollegorna skämtsamt för "Tusenmilamannen". Men så är det också tack vare hans fysiska insatser som naturvärdena kunnat översättas i mängd olika och mycket detaljerade kartbilder.

Exempelvis är varje enskild gammal kolmila utmärkt på en särskild karta.

- Det ser ut som en hagelsvärm, påpekar Stefan Toterud, och visar upp kartan.

Det är dock inget helt nytt område som Sveaskog bjuder på. Ekoparken ligger inom gamla välkända 50 000 hektar stora Malingsbo/Kloten-området. Men ekoparken hamnar i en division för sig och kommer att tilldelas en särskild skötselplan för de kommande 50 åren.

- Längre skötselplaner än så kan inte skrivas i dagsläget, påpekar Stefan Toterud.

Att naturvärdena står över ekonomin framgår redan efter något tiotal meter längs exkursionsslingan.

- Det här är högbonitetsskog, alltså produktiv skogsmark, förklarar Hans Welff.

Att avverka den här skogen skulle ge en avkastning på ungefär 400 kubikmeter per hektar. Det kan jämföras med snittet i vanlig produktionsskog som hamnar på 230 kubik per hektar.

Vi passerar lämningarna efter en av det otal gamla kolmilor och kolbottnar som finns inom ekoparkens gränser.

-En liggmila, säger Johan Hammar och förklarar att i den här terrängen med sina höga kraftiga träd var liggmilor lämpligast.

Längre upp på Laxsjöbergets branter väntar stora stenblock och gles tallskog som släpper ner mer ljus och ger livsrum åt ett och annat lövträd.

Olika arter av lav som garnlav och lunglav signalerar att här finns riktigt gamla träd.

- Man kan säga att Ekopark Malingsbo är den gamla skogens och de gamla trädens ekopark, säger Hans Welff beträffande Ekopark Färna - lövträdens ekopark - i Västmanland som invigdes i slutet på maj 2005.

Johan Hammar nämner att han under inventeringen stött på tallar som han bedömer har runt 300 år på nacken.

Tilläggas kan att eftersom ekoparken täcker in såväl Dalarna som Västmanland, kommer Västmanlands läns naturvårdsdirektör Christina Lindahl tillsammans med Stig-Åke Svensson, miljövårdsdirektör vid Länsstyrelsen Dalarna, att svara för invigningstalet.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons