Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomin sköts dåligt

Annons

Tillfälliga intäkter från tomtförsäljningar i Sälenfjällen har påverkat resultatet positivt med 22,8 miljoner kronor och utan dessa intäkter hade kommunens underskott varit 25 miljoner kronor. Nu redovisar Malungs kommun ett underskott med dryga två miljoner kronor.

Enligt revisorerna finns det en stor risk för att tillfälliga intäkter som de från tomtförsäljningarna i Sälenfjällen innebär att nödvändiga beslut om besparingar skjuts på framtiden.

Det stora problemet är återigen socialförvaltningen. Socialnämnden visar nämligen ett underskott på totalt 16,7 miljoner kronor och har enligt revisorerna under de senaste fem åren gjort återkommande budgetöverskridanden med sammanlagt nästan 40 miljoner kronor.

Redan förra året så riktade revisorerna kritik mot socialnämnden för bristande ledning och styrning utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt. Även i år menar revisorerna att socialnämnden visat en oförmåga att fatta beslut för att anpassa verksamheten till den budgetram som kommunfullmäktige har fastställt.

En åtgärdsplan togs fram först under senhösten i samband med ett beslut i kommunstyrelsen och här riktar därför revisorerna hård kritik mot socialnämnden.

De betonar att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt över nämnderna liksom att man har det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och ställning. Målet är att en god ekonomisk hushållning ska nås.

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte utövat sin roll tillräckligt kraftfullt i tid och med tanke på socialnämndens återkommande budgetöverskridanden borde uppsikten över den ha varit bättre redan i ett tidigare skede. Men trots den mycket allvarliga kritik som de tre revisorerna Bengt Vickes, Elon Källberg och Sixten Ahlén riktar mot Malungs kommunstyrelse och socialnämnden föreslår man att de ska ges ansvarsfrihet.

SÖREN HAGA

Mer läsning

Annons