Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomi går före hjälp

Annons

Länsstyrelsen har gjort en omfattande tillsyn inom individ och familjeomsorgen, IFO i Ludvika. IFO sorterar under barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsledningen upplever inte att det är några problem med att rekrytera socialsekreterare.

Av 21 socialsekreterare är 18 socionomer.

Men ungdomsgruppen har tidigare haft en stor personalomsättning som sedan ett halvår stabiliserats.

Nämnden ser en växande hotbild i ungdomsgruppen 16 - 24 år. Ungdomar skadar sig själva.

Allt oftare har man dubbla problem psykiatri och missbruk, där bra vårdalternativ saknas.

En annan hotbild är ökningen av droger som amfetamin och hasch samt missbruk av beroendeframkallande mediciner.

I Ludvika kommun har socialarbetarnas kostnadsmedvetande gått för långt.

I intervjuer med personalen avslöjades det att socialsekreterare låter sig styras av nämndens ekonomi och därmed styr vilken insats som brukaren erbjuds och beviljas. I första hand ska kommunens öppenvårdsalternativen (hemmaplanslösningen) användas. Enligt Länsstyrelsens uppfattning är detta klart oroande.

"Lagstiftningen är tydlig på denna punkt, beslut om bistånd ska utgå från den enskildes behov, ej kommunens ekonomiska situation."

Länsstyrelsen är alltså inte lika positiv till de hemmaplanslösningar som kommunens politiker och förvaltningsledning så vältaligt berömmer när kommunen fått hejd på kostnadsexplosionen.

Pelle Björklund, socialdirektör vid länsstyrelsen:

-Det här ska ses som ett underlag för kommunens verksamhetsutveckling. Men när det gäller hemmaplanslösningarna så har vi redan inlett en granskning av ungdoms- och vuxenboendet i Ludvika. Det här med hemmaplanslösningar är en oroande tendens som finns i hela landet och på flera håll i länet. Vi markerar mot detta så ofta vi kan.

-Drivkraften i hemmaplanslösningarna är ekonomin, inte kvalitet och resultat utifrån den enskildes perspektiv. När det gäller ungdomsboendet överväger vi om inte det ska betraktas som institution. Om vi kommer fram till att det ska betraktas som ett HVB-hem så tvingas kommunen följa de föreskrifter som finns i lagen. Då blir det hårdare krav på helheten med kvalitetssäkring av vården. Det blir hårdare krav på ledningsfunktionen och på målgruppen. I en öppenvårdsverksamhet blir det lätt så att man blandar målgrupper vilket inte alltid är bra för den enskilde, säger socialdirektör Björklund.

Man har också grävt djupt i enskilda fall. I diariet för år 2005 finns 174 anmälningar och ansökningar som gäller barn- och ungdomar. Här riktas konkret kritik:

"Exempelvis ett ärende handlade om misstänkt barnmisshandel. Nämnden beslöt om att inte inleda utredning. Detta efter samtal med vårdnadshavare, trots att denne tillstod viss form av aga."

"Länsstyrelsen vill även synliggöra en anmälan som glömts bort. I december 2005 inkom anmälan från polis. Denna behandlades inte av socialnämnden förrän i samband med Länsstyrelsens tillsynsbesök." (april till juni)

"I flera ärenden som rör ungdomar, har nämnden enbart haft kontakt med vårdnadshavaren och inte den unge själv."

Vid ungdomsboendet upplevs arbetsbelastningen som hög och personalen tvingas till täta schemaförändringar. Vid boendet för vuxna missbrukare, Ljunghällsgården, finns inte tillgång till personal dygnet runt. Ibland förekommer ensamarbete på dagarna.

Kommunen har en barnplan som inte är känd hos personalen. Barnperspektivet inom de olika verksamhetsområdena där man arbetar med myndighetsutövning är inte dokumenterad.

Barn som placeras i familjehem följs inte upp i enlighet med lagen. När det är aktuellt med försörjningsstöd och missbruk görs ingen bedömning av berörda barns situation.

NLT har sökt förvaltningschef Kah Slenning som dock var sjuk och nämndordföranden Ulla Britt Mikaelsson var upptagen av kommunstyrelsenbs möte. Tidningen återkommer med förvaltningens syn på kritiken.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons