Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Döende vårdas för organens skull

Annons

Flera svenska sjukhus låter svårt sjuka patienter utom allt hopp ligga kvar i respirator för att deras organ ska kunna tas tillvara efter döden.

Olagligt, enligt Socialstyrelsen.

En enkät till landets samtliga akutmottagningar, inventivvårdsavdelningar och strokeenheter ska snart ge svar på vilka rutiner som i praktiken gäller för vård av patienter med stora hjärnblödningar. Men tre läkare i Östergötland har redan sin bild klar: I en skrivelse till socialminister Göran Hägglund påpekar de att flera svenska sjukhus har börjat tillämpa så kallad elektiv ventilation, det vill säga fortsatt respiratorvård av döende för att kunna använda deras organ till patienter som väntar på transplantation.

Visserligen kan andra människors liv räddas med hjälp av metoden, men den strider mot den grundläggande principen om att bara ge vård som är till gagn för patienten.

Hon är överläkare vid hjärtcentrum på universitetssjukhuset i Linköping, och efterlyser nu nationella riktlinjer i frågan.

Han säger att samma praxis måste gälla i de här frågorna över hela landet, men tillägger att det är svårt att sätta ned "det här" på pränt.

Frågan om så kallad elektiv ventilation är hett omdebatterad inom läkarkåren. Många anser att förfarandet är oetiskt, inte minst då resurser och vårdplatser kanske behövs för att ta hand om andra patienter. Andra anser att det tvärt om är oetiskt att inte tillmötesgå en människas yttersta vilja, i de fall när han eller hon på förhand har gjort klart att han eller hon vill donera sina organ efter döden.

I en enkät som gjordes 2004 bland 430 av landets neurokirurger och specialistläkare i anestesiologi (i praktiken intensivvård) uppgav fler än sju av tio att de ansåg att elektiv ventilation kan vara etiskt försvarbart. Bara en av tio svarade nej på frågan, och nästan var femte var osäker. Nästan sju av tio uppgav också att de hade varit med om att ge elektiv ventilation.

På frågan "Kan du tänka dig att sätta in åtgärder för att bibehålla organens viabilitet om det inte finns hopp för patienten?", svarade hela nio av tio ja och resterande var tveksamma eller svarade nej.

TT

Mer läsning

Annons