Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns redan ett parti att rösta på

Annons

Vi lever i en tid då feminismen i vårt land växt till en stark rörelse. För många är det i dag inte alls särskilt konstigt att kalla sig feminist, det är istället en självklarhet. Att vara feminist innebär att man arbetar för att förbättra kvinnors villkor i samhället i strävan att uppnå ett jämställt samhälle. Det är just det som centerkvinnorna, som organisation, arbetat med i drygt sjuttio år tillsammans med centerpartiet. Vi har nått en bit på väg men det är en hel del kvar, med centerpartiet vid makten kommer jämställdheten att finnas högt på agendan.

När både kvinnor och män finns med och delar makt och inflytande i alla delar av vårt samhälle får vi ett bättre samhälle. Att både kvinnor och män finns med i beslutande organ är en viktig demokratifråga. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och inte en angelägenhet bara för kvinnor. Kvinnor och män måste arbeta tillsammans för att bryta de diskriminerande beteenden som finns hos var och en av oss i samhället.

Det handlar om att synliggöra mönster och strukturer, öka kunskapen och sprida kännedom om hur jämställdhet utvecklas samt analysera och utvärdera effekterna. Både kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens måste tas till vara på alla samhällsnivåer.

Det är viktigt att det finns ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt att göra egna val och att kunna leva på sin lön eller pension. Fokus ska ligga på att göra det möjligt för kvinnor och män att arbeta och samtidigt ha ett gemensamt ansvar för barn och hem. Inrättande av hushållsnära tjänster är en väg att gå för att minska dubbelarbetet. Insatser som skapar förutsättningar till delat gemensamt ansvar i föräldrarollen ger trygga föräldrar. Alla familjer ser olika ut och har olika behov; det är viktigt att ge utrymme för individuella lösningar. Det viktigaste är att livspusslet; familj - arbete - fritid - går att få ihop för alla.

Att förbättra villkoren för kvinnors företagande är viktigt. Bygga ut stödet till affärsrådgivning för kvinnor, stöd till forskning om kvinnors företagande och starta-eget-sparande kan bidra till att öka det kvinnliga företagandet.

Att mannen fortfarande är norm och kvinnan undantaget är särskilt tydligt inom vård och omsorg. Insatser med ökade anslag måste göras för forskningen på sjukdomar och sjukdomstillstånd som oftare drabbar kvinnor, liksom forskningen runt mediciner och deras verkan på kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där ingen får smita undan sitt ansvar. Det är bara den som slår som ska känna skuld men alla individer, både kvinnor och män, har ett ansvar för att uppmärksamma våldet mot kvinnor och aktiv göra något åt det.

Jämställdhet är en nödvändighet för ett hållbart samhälle!

Rösta på Sveriges första kvinnliga statsminister, Maud Olofsson!

LENA REYIER-INGMAN LENA REYIER-INGMAN ÄR ORDFÖRANDE FÖR CENTERKVINNORNA I DALARNA.

Mer läsning

Annons