Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är skillnad på ett barn och en brödrost

Annons

I den svenska skolan har en utveckling mot en mer världsomspännande insikt försökt att genomdrivas, idealiserade faktakunskaper har fått stå tillbaka för ett mer undersökande och granskande arbetssätt där det personliga ställningstagandet skulle vara ett dominerande inslag.

Sveriges elever ska stå rustade för globala svängningar och hotbilder med en förmåga att analysera, dra egna kloka slutsatser och i den traditionella demokratiska andan som rådde i landet kunna lösa konflikter på ett för mänskligheten bra och bärande sätt.

Grundskolans djupaste intentioner grundar sig i dessa tankar.

Men tyvärr hänger inte lärarkåren och dess ledare med.

De rekryteras från den traditionella kader av medelklassen som alltid av en eller annan anledning anser sig vara utvalda att bilda den svenska arbetarklassens barn med vad de anser vara fint och förnämt.

Tyvärr, för dem, börjar arbetarklassen, eller de som under senare tid blivit benämnda som den skara människor som ansågs sakna högre utbildning, att bilda sig själva.

Nya idéer anammas, kufiska sanningar etableras, droger accepteras och nya, liberala vändningar med avseende på medbestämmande, alkohol och barns rättigheter slog rot samtidigt som skolan fortsätter att försöka inpränta förlegade historiska perspektiv, anser att grammatik är ett villkor för språkinlärning och att alla barn måste sitta av ett visst antal matematiklektioner, vare sig man förstår eller inte och presenterar Stiernhielm och Rimbaud som några av de verkligt stora poeterna.

I det alltmer accelererande samhället har skolan blivit en mossig institution vars enda funktion är att med barnen som gisslan försöka bibehålla medelklassens värderingar. Vuxenvärlden har helt tappat fotfästet och en skräpkultur utan dess like har fått en gedigen grogrund.

Skolans främsta uppgift borde istället vara att stimulera elever till ett förnuftigt personligt lärande, att lära sig värdera information och att hantera den enorma mängd fakta som existerar överallt omkring dem på ett sådant sätt att de utifrån den kunskapen kan välja ett liv som är innehållsrikt och intressant.

Tvärtom så envisas skolan med att tråka ihjäl sina elever och med diverse hotmetoder få eleverna att år efter år sitta och låtsas lära sig fullständigt onödiga saker som de ganska snart upptäckte att de inte ens kan.

De vuxna inom skolan saknar ofta insikt i sina elevers möjligheter till eget kreativt tänkande och pressar med hjälp av orättvisa och suspekta metoder sina elever till håglöshet och förtvivlan. Alla försök till protester slås obönhörligt ned och med häpnad åser de insatta övergreppen utan att kunna ingripa.

Skolan i dag borde analyseras, rekonstrueras och människor som jämför barn och ungdomar med brödrostar borde hållas långt borta från detta arbete.

För några brödrostar och hissar, det är banne mig inte ungar som växer upp idag, de är livsglada, nyfikna och oförutsägbara individer med en nyfikenhet på det liv som står om hörnet som är inspirerande.

Tyvärr har de bara lite andra idéer än vad vi vuxna har med avseende på kunskap och utveckling.

Men, de behöver kloka och förnuftiga vuxna omkring sig som på ett öppet och fördomsfritt sätt lär dem att hantera sin vardag så att den berikas och blir till glädje, inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten.

(BOB DYLAN 1964) OVE RASKOPP OVE RASKOPP ÄR SEDAN ETT TJUGOTAL ÅR VERKSAM SOM LÄRARE OCH NU FÖRSÖKER HAN "MED SOCIALDEMOKRATERNAS VILDA MOTSTÅND" ATT STARTA EN FRISKOLA, SEBORSKOLAN, I BORLÄNGE. HAN ÄR GIFT, HAR

Mer läsning

Annons