Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Den där djävla miljön"

Annons

De flesta gångerna tror jag att de ondgör sig över något som kan verka inskränkande på våra levnadsvanor och konsumtionsmönster. Levnadsvanor och konsumtionsmönster som för lång tid framöver kommer att inskränka på kommande generationers rörelsefrihet.

Det har gett föroreningar till både luft och vatten. Förlorad biologisk mångfald, en utarmning både av kultur- och skogslandskap. Allt för att vi kortsiktigt ska ha en hög ekonomisk tillväxt som ska skapas av en hög konsumtion som i sin tur ska göra att hjulen ska snurra fortare och fortare.

För ett år sedan fick jag diagnosen, lågmalignt lymfom, en form av leukemi. Den stora frågan för mig och förmodligen för alla andra som drabbas av ohälsa är naturligtvis varför det händer och varför drabbas just jag? Kan det bero på allt vi utsätts för? I vårt nuvarande konsumtionssamhälle har vi aldrig haft ett så stort flöde av kroppsfrämmande ämnen i omlopp som i dag. De finns överallt; i den luft vi andas in, i kläder, färger, barns blöjor, som tillsatser i mat och i byggmaterial; listan kan göras oändlig.

Våra folkvalda politiker måste ta sitt ansvar och mycket kraftfullare genomföra det beslut som fattats på riks- och länsnivå. Dalarnas miljömål antogs av länsstyrelsen hösten 2003. Målen innebär "en förhöjd ambitionsnivå för länet". I Dalarnas länsstrategi "Med förenade krafter mot 2007" uttrycks höga miljöambitioner.

Nu finns det tyvärr inte många konkreta saker som pekar på att det som står i länsstrategin eller miljömålen lett framåt så här långt. Det har snarare gått åt fel håll!

Ett par exempel:

1. Dalarna har mycket låg andel skyddad skog. För några år sedan var politikernas intentioner att vi skulle skydda flera värdefulla biotoper och gammelskogar. Hot dyker nu upp om exploatering av redan skyddad mark.

I Idre vill Idre Fjäll genom sitt projekt "Tre toppar" ge sig in i naturreservatet och Natura 2000-området på och runt Städjan och där anlägga skidliftar. Tyvärr finns samma politiker som varit med om att ta beslut att bevara Städjan också med i kulisserna när det gäller en exploatering där.

2. Den snabba utbyggnaden av stormarknader håller på att slå ut infrastrukturen i stora delar av Dalarna. Många får allt längre till affären. Det ger ökade utsläpp från trafiken, de utsläpp som vi enligt miljömålen ska se till att minska. Detta sker med samma politikers goda minne som varit med och satt de vackra orden i Dalarna miljömål på pränt.

Design och förpackningsutseende verkar vara viktigare än produktens kvalité. Att handla lågprisprodukter med okänt innehåll och komplettera med dyra kosttillskottspiller, för att få i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler, är tydligen marknadsaktörernas målsättning.

En utveckling av en ekologiskt hållbar produktion är det enda som borde räknas, och inte som i dag kortsiktig tillväxt med snabba pengar utan hänsyn till etik och moral.

Det är inte fult att tjäna pengar men vi kan inte stjäla av framtida generationer för de kommer aldrig att ens få en chans att ställa oss till svars.

"De som är omedvetna är fredade. Vi som har en bredare förståelse blir upprörda och tvingas agera. Vi får inte ge upp.

Naturen behöver inte oss men vi behöver naturen", sa fredspristagarinnan Wangari Maathai.

Tänk på det nästa gång du slänger ur dig "Den där djävla miljön"

ANDERS MUNTERS

Anders Munters är ordförande i

Naturskyddsföreningen i Dalarna.

Mer läsning

Annons