Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Delseger för nej-sidan

Annons

Fastighetsdomstolen undanröjer tillståndsbeslutet och återförvisar förrättningen till lantmäteriet för förnyad handläggning. Rätten konstaterar att de klagande dels anfört att det begåtts formella fel, dels ifrågasatt båtnadsutredningen, opinionsläget och avgränsningen av förrättningsområdet.

Men det är främst båtnadsutredningen som domstolen funnit bristfällig.

"Även om det ligger i sakens natur att inga onödiga kostnader ska läggas ner på tillståndsprövningen synes i detta fall en noggrannare båtnadsuppskattning än den redovisade vara nödvändig som underlag för ett ställningstagande", heter det i domskälen.

Rätten anser också att lantmäteriet borde ha stämt av sin opinionsundersökning mot de nej-listor som lämnats in, men tycker inte att opinionsläget är sådant att det motiverar att förrättningen ställs in.

Samtidigt slår domstolen fast att "det föreligger en betydande osäkerhet om det aktuella opinionsläget och om lantmäteriet finner att båtnadsvillkoret är uppfyllt ska opinionsvillkoret prövas på nytt".

"Inför en sådan prövning bör en ny opinionsundersökning göras", skriver domstolen.

Nej-sidans Gossas Peter Eriksson är glad över beslutet.

-Jag betecknar det här som en delseger, något av en julklapp. Vi har fått rätt i vår kritik av båtnadsutredningen och av opinionsundersökningen. Om det inte ger en båtnad (vinst) ska inte förrättningen genomföras med de här villkoren och till det här kostnaderna, säger Gossas Peter Eriksson, som än en gång förordar Äppelbomodellen, en frivillig förrättning på markägarnas villkor.

- Jag är inte emot en förrättning som sådan. På en del håll krävs det rationaliseringsåtgärder för att förbättra ägostrukturen, anser han.

Göran Ahlqvist, en av dem som ansökt om en omarrondering, säger sig vara förvånad över fastighetsdomstolens beslut.

-Det här innebär att en för skogsägarna och skogsbruket viktig, för att inte säga nödvändig, rationaliseringsåtgärd fördröjs. Efter kontakter med vår advokat och med lantmäteriet ska vi analysera domen och ta ställning till hur vi ska gå vidare, berättar han.

Fastighetsdomstolens beslut kan fram till den 19 januari överklagas till Svea hovrätt.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons