Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Delikatess på reträtt

Annons

John Green, ordförande i Siljansbygdens fiskevårdsförbund, säger att han är mycket bekymrad över att beståndet av blikta tycks ha minskat kraftigt de senaste åren.

1998 upptäcktes att bliktan bar på en parasit, en rundmask, som ledde till att efterfrågan på den annars läckra fisken avtog.

- Den här parasiten har man konstaterat inte är farlig för människa, men det är naturligtvis förståeligt om parasitförekomsten gjort att många inte vill ha bliktan, säger John Green.

Men vad värre är tycks inte bara parasiten vara problemet. Hela beståndet av blikta har minskat ordentligt.

- När notfiskarna tidigare bärgat tonvis med blikta, får de nu vara glada om de får någon fångst alls. I sommar har det varit mycket dåligt fiske, trots att man varit ute i idealiskt fiskeväder. Det är helt klart att någonting har hänt.

John Green säger att en tänkbar teori kan vara att parasiten bidragit till att decimera beståndet. Men orsakerna kan vara flera.

Har reningsverken runt Siljan bidragit till att göra sjön så näringsfattig att det påverkar livet i den ?

Kan de höga vattenstånden sommar och höst de senaste åren haft någon inverkan ?

- Det enda vi vet är att ingen har facit på vad som hänt, men tillsammans kanske vi kan bidra till att komma sanningen närmare.

- Hantverkets folkhögskola i Leksand, som har fiskevård på sitt program, avser att i vinter lägga nät under isen för att fånga blikta och se om fisken bär på parasiten. Om så är fallet kommer Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) att kontaktas.

John Green använde ordet katastrof för tre år sedan, när parasitförekomsten upptäcktes.

- Det fick jag sedermera äta upp i form av att många tyckte jag överdramatiserade det hela. Men idag, när även bliktabeståndet minskat, är jag böjd att använda den här uppfattningen igen.

John Green säger att blikta sannolikt fiskats i Siljan sedan de första bosättningarna kom. Förfäderna har sannolikt, liksom invånare runt sjön, ansett att bliktan är vad strömmingen är för skärgårdsfiskarna.

- 1983 började man arrangera Siljansmästerskapet i notdragning här i Nusnäs där behållningen gick till byns kyrkbåtsflotta. Det här arrangemanget har fryst inne med parasitförekomsten och är en sidoeffekt av problemet.

- Någonting radikalt måste göras och för att få in så mycket uppgifter som möjligt planeras att sända ut en intervjublankett bland notfiskarna. Det är ett sätt att samla in uppgifter och iakttagelser, säger John Green.

När det gäller Siljans-öringens framtidsmöjligheter ligger den kompetensen främst på fiskevårdsgruppen vid Naturbruksgymnasiet i Älvdalen.

- Alltsedan älvarna byggdes ut med kraftverk har Siljans-öringen fortbestånd fått ske på konstgjord väg. Nu kanske det kan öppnas nya möjligheter med naturliga lekplatser genom en satsning på Oreälven. En översyn och även åtgärder har gjorts i åar och bäckar med anknytning till Siljan och justeringar har gjorts vid vägtrummor, allt för att underlätta örings möjligheter att nå naturliga lekplatser.

Blikta och Siljans-öring är alltså huvudpunkterna när Siljansbygdens fiskevårdsförbund sammanträder den 21 januari i Nusnäs bygdegård.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons