Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Problem som de med systemet tyst vårdmiljö får inte sopas under mattan – nu krävs en snabb utredning

Annons

Den 26 mars i år mottog landstingets revisorer ett muntligt tips om oegentligheter i samband med anskaffandet och driften av systemet ”tyst vårdmiljö”.

LÄS MER: Nytt tyst patientlarm fungerade inte – Revisorerna: "Hotade patientsäkerheten"

Tanken var en systemlösning där larm, kallelser, information med mera skulle kunna överföras direkt till den eller de personer som har tilldelats ett bevakningsansvar för patienten eller uppgiften. Systemlösningen implementerades vid kirurgin, BB och Neonatalavdelningen.

Det är avdelningar där det är särskilt viktigt att larmen fungerar som de ska där det för ett lyckat ingripande kan handla om sekunder. Vid upphandlingen angavs att 99 procent av larmen skulle gå fram till mottagaren. Det borde givetvis säkerställas att alla larm når mottagaren.

Tanken med en tystare vårdmiljö och riktade larm är god. Inget verkar dock ha fungerat som det var tänkt från början. Kommunikationssystemet upphandlades år 2013 och skulle ta några veckor att implementera. Tre år och många driftstörningar senare valde dåvarande IT-chefen att beordra en utredning.

Externa konsulter fick uppdraget att analysera och rapportera om bristerna. Den 26 juni 2017 var rapporten färdig och klar för diarieföring. Det dröjde dock nästan åtta månader innan den hamnade i diariet och blev offentlig, även om den konstigt nog diariefördes med 40 andra handlingar.

Under dessa åtta månader undanhölls alltså landstingets politiska ledning, dess chefer och personer som arbetar med säkerhetsfrågor vital information.

De granskande konsulternas sammanfattande omdöme lämnar inte något utrymme för tveksamheter. Det talas om ”allvarliga” till ”kritiska” brister och att patientsäkerheten inte kan garanteras så länge dessa brister kvarstår.

Man menar till och med att systemet inte är ”förvaltningsbart”. Trots att bristerna i systemet har lett till ett antal så kallade avvikelserapporter är bedömningen dessbättre ändock att dessa inte har medfört några patientskador.

Dessutom saknar systemet godkännande från Läkemedelsverket. Medicinteknisk utrustning som det här rimligtvis handlar om ska enligt lagen godkännas av Läkemedelsverket, men så verkar alltså inte ha skett i detta fall.

Redan den ytliga utredningen som landstingets revisorer gjort visar på en helt oacceptabel handläggning. Det som känns riktigt illa att det verkar finnas en kultur att problem ska sopas under mattan.

Eller som en hög chef i landstinget sa till underordnade: Det är konstigt att politikerna har så god information - vilket tolkades av de närvarande som att politiken ska hållas ovetande om problem.

Nu måste utredningen ske snabbt och rättssäkert. Resultatet får visa vilka åtgärder som ska vidtas. Vi vill också rikta ett stort tack till den som kontaktade revisorerna och genom detta tips fick landstingsstyrelsen nödvändig information via revisionen.

En information som borde levererats av landstingets chefer, för där fanns kunskapen om systemets allvarliga brister.  

Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M), oppositionslandstingsråd, Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons