Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Moderaterna: Dalarna bör satsa på färre och större skolor – så att resurserna räcker

Annons

Ett av de allvarligaste problemen inför framtiden är att undervisningen i många skolor i Sverige brister. Utbildning är vägen in i samhället och nyckeln till ett modernt informationssamhälle. Alla ska ha rätt till en god utbildning. Alla skolor måste leva upp till samma höga krav. Detta ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att det finns behöriga lärare i alla ämnen på varje skola och att det är ordning och reda på lektionerna. Så är dock inte fallet på varje skola i Dalarna än.

Till år 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare. Ett flertal skolor i Dalarna har svårt att hitta behöriga lärare i alla ämnen, i synnerhet till de lägre årskurserna i de mindre skolorna i byarna. Det viktigaste i skolan är kvaliteten på undervisningen, och den påverkas negativt om det inte finns tillräckligt många utbildade lärare på skolan. Skolverkets statistik visar att andelen lärare utan lärarlegitimation ökar i grundskolan.

Detta samtidigt som antalet lärartjänster i Sverige blivit allt fler. En svår ekvation att lösa i synnerhet på landsbygden där avstånden kan vara långa mellan skolorna och det därför kan vara svårt att kombinera jobb på flera skolor för att komma upp i heltidssysselsättning.

En större skola lockar naturligt till sig fler lärare. Där finns kompetensen, avlastningen och ett bollplank genom ett större lärarkollegium. Det är därför viktigt att varje skola är tillräckligt stor. Ju färre som arbetar på en skola, desto mer avskräckande är det för lärare från att ta anställning där. Ett litet lärarunderlag ses inte som attraktivt ur arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsaspekt.

Ett litet lärarlag minskar stimulansen i arbetet. Något som också kan vara problematisk om skolan är mindre är att den får svårt att hålla sig med övrig personal som behövs i skola, till exempel skolsköterska, bespisningspersonal, skolkurator med mera. Det är därför viktigt att varje skola är tillräckligt stor för att ha tillräckligt många behöriga lärare och övrig skolpersonal.

Kvaliteten i skolorna i Dalarna skiftar. Vissa skolor måste prioritera med sina resurser och de resurser som finns går till att täcka upp lite här och var snarare än att göra väl avvägda investeringar i undervisningen. Dålig ekonomi kan givetvis ha flera orsaker, men en vanlig orsak är dock ett sviktande elevunderlag.

Har skolenheten ett för litet elevunderlag tenderar risken att öka för att pengarna som går tillbaka till skolan enkom gör det för att täcka upp underskott i stället för att utveckla undervisningen i skolan. Det är viktigt att de pengar som investeras verkligen ger skolan ett mervärde och inte bara bidrar till att hålla skolan under armarna.

För såväl lärare som elever är det viktigt att varje skola har ett tillräckligt stort elevunderlag. För eleverna är det viktigt för att det ökar socialiseringen samtidigt som det är lättare att hitta vänner när urvalet är större. Det är därför viktigt att varje skola är tillräckligt stor för att elevernas sociala förmåga ska öka.

Kvaliteten på undervisningen är det viktigaste och därför är det problematiskt när skolans storlek påverkar lärarunderlaget på skolan. Dessa frågor bör beaktas i en framtida diskussion kring skolans utformning och hur stort elevunderlag skolor bör ha.

Stefan J. Eriksson, gruppledare och kommunalrådskandidat för Moderaterna i Gagnef

Malin Höglund, kommunalråd för Moderaterna i Mora

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons