Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Leif Lindström (V): Vad vi "sett och hört" om nysvenskar styr för mycket – vi behöver fler faktiska möten

Annons

Kan man som vit medelålders gubbe och dessutom privilegierad ha någon bestämd uppfattning om begreppet rasism utan att bli hudflängd? Jag tar risken och säger att ungefär såhär ser jag det:

Begreppet rasism är i dag ett politiskt jordgetingbo. Den traditionella nationalistiska fascistiska rasismen är ju historiskt bekant och väldokumenterad. Den företräds i dag av bland annat NMR. Likaså är den socialistiska/kommunistiska nationalistiska rasismen historiskt bekräftad.

Folkhemsrasismen i vårt land kommer troligtvis inte heller någon undan med hedern i behåll. Vår koloniala barlast och historia har präglat oss ända fram till våra dagar. Arbetskraftsinvandring har ersatts av migration - och flyktingpolitik.

Integration har tyvärr blivit kommunala projekt, där varken förd bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik har underlättat våra integrationssträvanden. De strukturella problemen kvarstår. Ur segregerande klassklyftor, trångboddhet, arbetslöshet och barnfattigdom växer inte framtidstron och tilliten till vårt samhälle.

För att bringa någon ordning i min arma skalle gällande de utmaningar vi står inför, så brukar jag återvända till arbetarrörelsens grundvärderingar:

– Alla har rätt till ett arbete

– Alla har rätt till en bostad

– Alla har rätt till studier.-  Vi måste bekämpa klassklyftor.

Men jag brukar också återvända till skyldigheten att "göra rätt för sig".

All oro och rädsla är inte rasism och där tror jag att vi lite till mans, måste ödmjukt dra en rågång. Detta samtidigt som vi inte tummar på och är tydliga med våra humanistiska strävanden och alla människors lika värde.

Jag och Ola Brossberg gav oss ut på en liten antirasistisk turné för ett par år sedan. Det som blev tydligt på dessa träffar var att betraktelser helt dominerade synen på våra nysvenskar, snarare än möten. Man hade "sett och hört" snarare än träffats. Men några utpräglade rasister, var det få som var.

I den antirastiska kampen ser jag tydliga tendenser till separatism och påföljande inlåsningseffekter i hävdandet av tolkningsföreträde för de som kallar sig rasifierade. Vi kan aldrig ta ifrån människors rätt att berätta om sina erfarenheter och upplevelser, samtidigt är det ur demokratisk synvinkel förödande om det skulle innebära att vi tystar andras uppfattningar. 

Att mötas är att växa och ta ansvar för en gemensam framtid.

Leif Lindström, kommunalråd, Vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons