Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Lärare: Många elever har uppenbarligen sett de nationella proven i förväg – Skolverket måste digitalisera proven

Annons

Flera medier, lärare, elever samt Skolverket vittnar om att hela eller delar av årets nationella prov för årskurs nio har läckt ut.

Proven sprids snabbt på sociala medier via konton som är svåra att få tillgång till om man inte är elev. Följden blir en undergrävd yrkeskår med en ledning utan handlingskraft.

För att undersöka vidden av problemet med fusk på nationella prov har jag genomfört en enkät där 89 elever i årskurs nio från totalt sju kommuner har deltagit.

Enkäten, som genomförs anonymt, handlar om hur många elever som tagit del av årets nationella prov i ämnet engelska i förväg.

Frågan jag ställer i enkäten är enkel: ”Har du, via sociala medier eller på annat sätt, sett hela eller delar av det nationella provet i engelska innan provet ska göras?”.

På den frågan svarar 22 elever ”ja”. Det är 24,7 procent av de tillfrågade. Alltså en fjärdedel av eleverna. Vidare svarar 22 procent (fem elever) av dessa att de sett provets alla delar. Här är några tankar från eleverna själva, saxade ur enkäten:

”Jag har hört om folk som har fuskat, och haft provet som bild i mobilen.”

”Snälla gör det svårare för folk att få tag på frågepappren eller svarspappren för det drabbar alla även de som inte fuskar.”

”Jag har själv inte sett något nationellt prov, men vet att det är några stycken som har haft det på sin telefon”

Skrämmande, absolut. Hur ska vi lärare veta vilka av våra elever som är den där fjärdedelen som sett provet i förväg?

När Skolverket går ut på tisdag morgon, en kort stund innan det nationella provet i engelska ska genomföras, och meddelar att skolor kan använda ersättningsprov är det för flertalet skolor för sent.

Ersättningsprovet skickas ut i ett exemplar, i bland året innan. Detta exemplar ska kopieras upp till samtliga elever innan provet drar igång. På min skola innebär det över hundra kopior. Det hinner man inte på så kort tid!

Flera lärare visste redan kvällen innan att provet läckt. Jag fick själv skärmdumpar från Instagram och Snapchat som bekräftade detta. Varför agerar inte Skolverket så fort som möjligt? Beredskap, dygnet runt, inför nationella prov borde finnas.

De nationella provens syfte är bland annat att fastställa att vi har en likvärdig skola där elevernas kunskaper bedöms på samma sätt i hela landet. Men det är omöjligt att fastställa när proven genererar ett resultat som inte är pålitligt.

Följden blir att lärarkåren anses vara oprofessionell eftersom proven läcker varje år. Vidare följder är att Skolverket får svårt att tillverka nya prov, att Skolverket ses som inkompetent när direktiv kring läckta prov kommer för sent samt att mer press läggs på lärare som i slutändan drabbas hårdast.

Jag har lärarkollegor i matematik som till och med kopierat upp ersättningsprov i förväg eftersom de vet att provet med stor sannolikhet kommer läcka.

Inte bara engelskprovet och dess tema är läckt. Bedömningsmaterial, exempeltexter, ALLT är läckt. Eleverna kan alltså på skrivdelen av provet läsa en exempeltext och få reda på hur hen ska skriva för att bli godkänd. På hör- och läsproven kan eleverna plugga in och memorera svaren i förväg, vilket flera också tycks ha gjort.

Nästa år är tanken att det nationella provet ska väga tyngre i helhetsbetyget. Det är helt befängt att låta prov där elever har möjlighet att fuska vara det som väger tyngst i betyget.

Skolverket har i dagarna gått ut med att de har nya direktiv, vad de kallar ”skärpta regler” inför nästa år. Detta räcker inte, anser jag! Vi kan uppenbarligen inte låta skolor hantera proven i pappersform överhuvudtaget.

För detta skäms jag över min yrkeskår. Så svårt är det inte att hålla sekretessbelagda värdepapper inlåsta och borta från nyfikna ögon.

Jag önskar att proven genomförs på dator där frågorna slumpas så att det blir svårare för eleverna att snegla på varandras skärmar. Dessutom skulle jag önska att proven kopplas till personnummer så att jag som lärare i förväg kan fylla i vilka elever som behöver anpassningar och vilken typ av anpassning som behövs.

När eleven sedan loggar in med personnummer och en personlig kod får hen de anpassningar som behövs. Kryssfrågor kan rättas automatiskt medan elevers egenproducerade texter skickas till lärarens mejl.

På så vis kan vi också spara på lärarnas tid, eftersom det oftast är vi lärare som får administrera allting före och efter det nationella provet. Vi är inte administratörer! Vi är lärare!

Jag kräver att Skolverket snabbar på arbetet med att digitalisera proven! Inte bara för sin egen skull, utan också för att eleverna ska få en likvärdig skola. En rättssäker bedömning ska gå före allt annat, och då måste det få kosta.

Anders Ludwigsson, lärare i musik och engelska på Forssaklackskolan, en 7-9-skola, i Borlänge.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons