Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Faluns beslut om att uppskrivna ensamkommande måste flytta rimmar illa med viljan att förebygga självmord

Annons

Vi var väldigt glada. Många var lättade och kände stolthet över Falun.

Men nu får vi återigen kämpa och försöka påverka politiken i Falun.

Det handlar om de ensamkommande ungdomarna som kom till Sverige och Falun för två (snart tre) år sedan. Socialförvaltningen har lagt fram förslag om nya riktlinjer angående ensamkommande flyktingbarn som blir uppskrivna i ålder av Migrationsverket.

Socialnämnden har nu fattat ett beslut som innebär att ungdomar som blir uppskrivna i ålder till 18 år av Migrationsverket ska flyttas till Migrationsverkets boenden. De kommer alltså förlora tryggheten, familjeboendet, sin gode man och det övriga stöd som ungdomen behöver för att klara av asylprocessen.

Det är så vidrigt att vi ska behandla ungdomarna så olika. De som fyller 18 år får stanna i kommunen men alltså inte de som blir uppskrivna i ålder. De medicinska åldersbedömningarna är inte rättssäkra och tillförlitliga, Migrationsverkets egen personal har ifrågasatt bedömningarna i en skrivelse till migrationsminister Fritzon. Det larmas ständigt om rättsosäkerheten dessa ensamkommande har drabbats av under deras asylprocess. Forskare och experter har fördömt de medicinska åldersbedömningarna på grund av rättsosäkerheten. Sverige har även fått kritik från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. En genomgång av 140 asylutredningar med åldersuppskrivningar gällande unga afghaner visar att 60 procent av dem inte har genomförts på ett rättssäkert sätt. Vi möter mängder av afghanska ungdomar som har skrivits upp i ålder till över 18 år och i ett slag förlorar alla rättigheter. Det här beslutet strider även mot socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen står det att socialtjänstlagens stöd ska omfatta barn och unga mellan noll till 20 år.

Kommunerna har enligt Socialstyrelsens meddelandeblad (2009) ett uppdrag att stödja unga upp till 21 år utifrån socialtjänstlagen. Man definierar unga som “de som fyllt 18 men inte 21 år” och beskriver att Socialnämndens ansvar omfattar “i vart fall barn och unga i åldersgruppen 0–20 år”.

Även ensamkommande “kan vara en grupp i behov av extra mycket stöd och hjälp även efter att de fyllt 20 år”. Socialtjänsten har ansvaret att främja barns intressen och rättigheter i första hand. Det ansvaret har inte Migrationsverket. Nu riskerar alltså socialförvaltningen att ensamma minderåriga blir placerade bland vuxna. På Migrationsverkets boenden blir individen otroligt utsatt då det inte alltid finns personal på boendet. Det är inget ställe för ensamma barn. Att förflyttas till vuxenboende innebär stor psykisk påfrestning och försätter dessa redan sköra individer i ännu ett trauma. Man har även rätt att överklaga detta beslutet och skrivs då åldern ner igen ska ungdomen åter flyttas till HVB- eller familjehem. Det blir ett onödigt lidande för ungdomen att behöva flytta runt i en redan påfrestande situation som asylprocessen innebär. Vi förlorar ungdomarna mer och mer. De mår allt sämre och det är svårt att motivera dem att fortsätta skolan och behålla hoppet. Nyss tog Falun det glädjande beslutet om att alla som fyller 18 år ska få stanna i kommunen. Vilket gjorde ungdomarna otroligt lättade och glada. Men så kommer det nya riktlinjer från socialförvaltningen och ett beslut som gör att de som blir åldersuppskrivna förlorar stödet och skrivs ut från socialtjänsten. Dessa ungdomar innefattas inte av det beslutet som tidigare tagits av kommunen och därför får de omedelbart flytta till Migrationsverkets vuxenboenden någonstans i norra Sverige. Det innebär att de kommer förlora skolan som är så otroligt viktig för att få stanna i Sverige. De förlorar närheten till vänner och kontakter som de har skapat under dessa år i Falun. Många kommer som tidigare välja ett liv på gatan framför att förflyttas till vuxenboenden. Regeringen har skjutit till extra pengar i suicidpreventivt syfte och de har även skjutit till pengar till kommunerna för att förhindra omflyttningarna av dessa ungdomar.

Men socialförvaltningen och socialnämnden går helt emot det och skickar alltså nu ungdomar som blir uppskrivna i ålder (och det handlar oftast om någon vecka som de blir uppskrivna i ålder) till vuxenboenden där ungdomarna hamnar i en väldigt utsatt situation.

Nu gäller det att vi kämpar för fullt för att Falun ska behandla alla ensamkommande ungdomar värdigt och låta dem stanna i kommunen under hela asylprocessen. Människors rätt till trygghet kan inte mätas i ekonomiska kostnader. Speciellt inte när det handlar om barn, vi har skrivit under barnkonventionen och vi vill göra den till lag. Det ska gälla alla barn och unga.

Emma Rydén, Bygden Bryr Sig - Svärdsjö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons