Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Chans att tjäna pengar på klimatsmarta produkter – Är Dalarna en vinnare i omställningen?

Annons

Sveriges utsläpp av växthusgaser måste minska kraftigt om vi ska uppnå det svenska klimatmålet för 2045 och bidra till Parisavtalets strävan att bromsa den globala uppvärmningen.

Detta kräver genomgripande förändringar av produktions- och energisystemen samtidigt som det skapas en enorm världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster. Frågan är om Dalarna antar utmaningen att ställa om. År 2045 är 27 år bort. Om vi istället tänker oss 27 år tillbaka i tiden hamnar vi på 1991 – året då Sovjetunionen föll, Nirvana slog igenom och ”När lammen tystnar” gick upp på bio. För halva befolkningen känns nog inte detta så värst avlägset.

Nu har vi 27 år på oss att uppnå riksdagens mål till år 2045, det vill säga att minska utsläppen av växthusgaser med minst 85 procent. Förutsättningarna är goda.

För det första är mycket av tekniken som ska ta oss till ett fossilfritt Sverige redan känd. För det andra ställer sig kommuner och stora delar av näringslivet bakom klimatmålen. För det tredje är befolkningen oroad över klimatförändringarna och det verkar finnas en hög acceptans för nya styrmedel och innovationer.

 Men trots goda förutsättningar har Sveriges totala utsläpp bara minskat med strax över 1 procent per år mellan 1990 och 2004, och därefter strax över 2 procent per år. För att nå målet om nettonollutsläpp år 2045, behöver minskningstakten i genomsnitt vara 5–8 procent per år, enligt Naturvårdsverket. 

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Carbon Exit har i en rapport lyft fram nio budskap som är särskilt viktiga för att vi ska nå målet och samtidigt göra Sverige till ett föregångsland i klimatomställningen: 

1. Det behövs genomgripande förändringar av produktions- och energisystemen.

2. Utsläppen från stål- och cementproduktionen måste minska radikalt.

3. Det behövs kompletterande styrmedel för de sektorer som omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter.

4. Det krävs helt nya affärsmodeller som gynnar klimatsmarta produktval.

5. Parallellt med att vi arbetar med att uppfylla klimatmålet måste vi minimera konsekvenserna för andra hållbarhetsmål.

6. Offentliga beställare måste få en central roll i att driva på investeringar i hållbara produktions- och energisystem.

7. Kommunerna bör upprätta gröna transportplaner.

8. Självkörande fordon måste styras mot minskad klimatpåverkan.

9. Vi behöver hitta smarta sätt att använda el på ett flexibelt sätt för att maximera värdet av el från vind och sol. Parisavtalet banar väg för en global omställning och en gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster. Kommer företagen och kommunerna i Dalarna att gå i spetsen och bli en av klimatomställningens vinnare? 

Mistra Carbon Exits programledning:

Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons