Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Dalarna kommer att klara sig bra"

Annons

"Samarbete" är ett ord som upprepas som ett mantra för Dalarna. Är det inte bättre att "låta tusen blommor blomma?"

- Det är inte nödvändigt att hålla hårt på läns- och kommungränserna. För Avesta kan det i en del frågor vara naturligt att samarbeta med Norberg och Fagersta. Det tar 1 timme och 17 minuter att åka till Stockholm från Avesta. Det är normalt pendlingsavstånd för stockholmare. Självklart ska Dalarnas olika delar orientera sig åt olika håll.

- 1980-talet var ett förlorat årtionde vad gäller samverkan. Kommunerna hade gott om pengar och satsade på att profilera sig själva. Nu drivs de samman av att ekonomin är ansträngd. De söker samordningsvinster.

- Jag står fast vid att samarbete är bra. Det behöver bli väldigt mycket bättre. Jag noterade att både Borlänge och Falun sökte det nya fängelse som skulle byggas.

- Falun och Borlänge är för små för att ensamma komma ifråga för exempelvis stora organisationers regionkontor. Samarbetar man inte går de till Örebro, Gävle eller Västerås. Konkurrensen har skärpts.

- Här pratar vi om hundratals jobb. Ungefär 40 regionkontor har vi gått miste om under den här perioden.

Är Dalarna i sig starkt, om det står enat?

- Ledamöterna i riksdagen från Västra Götaland och Halland har i dag gruppmöten för att bevaka sina hemläns frågor. De är 61 stycken. Uppland och Södermanland har har 79 mandat. Där finns ett samarbete som de skämtsamt kallar "Mälarpiraterna". Inte ens om Dalarna slår sig ihop med övriga skogslän blir "vår" grupp i riksdagen särskilt stor. Själva har vi i Dalarna 10 ledamöter i riksdagen. Därför måste vi som litet län hålla ihop utåt.

Är det något du ångrar att du gjort?

- Jag ödslade mycket tid på att försöka samla kulturkrafterna i länet, efter att Bo Ekman och Bengt Göransson gick ut med sitt förslag till Dala Music & Culture Festivals i februari 1999.

- Jag samlade Kulturdalarna till en stor diskussion i Tällberg och många höll väl med om att en samordning behövs; Dalarna har ju till exempel 29 sommarspel! Tyvärr rann det tänkta samarbetet ut i sanden. Det måste väl ha varit fel tidpunkt. Det var jag som kom att syssla med det här trots att det är landstinget som har ett kulturpolitiskt ansvar för länet. Men jag gick bet.

Något annat?

- Ja, det är klart att jag är osäker på om några av de stora EU-projekten verkligen gav det utfall vi hoppades på. Barkens Utvecklingscenter, BUC, fick 52 miljoner. Naturresurscentrumet i Vassbo, NRC, fick 20-30. Framtiden får visa hur bra de här projekten var.

Är det något i Dalarnas senare historia som borde gjorts annorlunda?

- Det var före min tid, men ibland undrar jag om det inte var ett historiskt misstag att upprätta en högskola på två orter. I Gävle/Sandviken kördes politikerna över och högskolan centrerades till Gävle. I dag klagar ingen på det beslutet och den högskolan har vunnit i slagkraft.

Är tillväxtavtalet ett levande dokument i dag?

- Olika satsningar måste leva upp till många kriterier för att kunna inlemmas i tillväxtarbetet. Om man inte följer upp avtalet ordentligt är det risk för att det blir urvattnat, jag medger det. Men jag förutsätter att så sker.

Vart är turismfrågorna på väg?

- Vi gjorde upp med kommunförbundet för två år sedan att det skulle ta hand om turismen och det gjorde vi efter diskussioner i länsstrategirådet. Nu vill kommunförbundet att länsstyrelsen via EU-pengar ska finansiera länsturistchefens tjänst, trots att det inte är tillåtet att använda EU-pengar till drift.

- De skyller på oss att inte något hänt. Jag beklagar förstås det här, för turismfrågor är jätteviktiga för länet.

Du har fått kritik för att prioritera allt samtidigt.

- Ja, men det stämmer inte. Det är en myt som särskilt verkar vara livaktig vad gäller vägfrågorna. Vi har en mycket tydlig prioritering i länstrafikplanen. Men den får inte betyda att man har framförhållning och diskuterar andra projekt.

- Det brukar heta att det inte finns några pengar och att det är därför Dalarna bara borde välja en fråga i taget, men det är också fel. Helt plötsligt kommer det fram 10 miljarder till en tunnel under Malmö eller till Botniabanan.

- Då kan naturligtvis Dalarna också få ordentligt med pengar.

Vilka är Dalarnas tre styrkor?

- För det första är vår tunga basindustri, med något undantag, klar med sin strukturomvandling och går ganska bra. Vi har för det andra en arrangörsförmåga i det här länet som är bäst i Sverige. För det tredje tycker jag att det samarbete som vi numera har i offentlig sektor är något vi ska vara stolta över.

Persson kallade till sig alla landshövdingar och gav er en utskällning för att ni agerade som företrädare för er egen landsända i stället för att vara hans förlängda arm.

- Njae, det var inte riktigt så. Han kallade till sig alla högre statliga chefer, generaldirektörer också, och instruerade dem att vända sig till regeringen och inte till riksdagen.

- Det är väl inte så konstigt att han ville att de skulle vända sig till sin chef. Men landshövdingejobbet innebär att man är aktiv i gränssnittet mellan politiken och tjänstemannamakten. Där har jag haft nytta av att jag företrätt motsidan - jag hade ju jobbat på fem departement när jag fick det här jobbet.

- Min erfarenhet är att man kommer längst med att sköta kontakterna lugnt och städat internt, på ett resultatinriktat sätt, i stället för att genom en hög profil i media. Å andra sidan är det ju bara man själv som vet om man lyckats när man jobbar på det sättet.

Vad ska din efterträdare ha för egenskaper?

- Det bör vara en person som upplevt med- och motgångar, för det kommer det att bli i landshövdingestolen också.

Kommer det att gå åt pipan för Dalarna?

- Nej, det kommer att gå ganska bra. Vi behöver få en större tjänstesektor med teknikintensiva företag; vi behöver göra mer av turismen och stärka högskolan.

Mer läsning

Annons