Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centrum i förändring

Annons

Förslaget tillstyrktes av miljö-och byggnadsnämnden vid veckans möte och skickas till kommunstyrelsen för yttrande.

- Vi har presenterat förslaget för Säters köpmannaförening och Företagarna och jag tycker att förslaget fick ett gott gensvar, säger Lars Norman vid kommunens byggnadskontor.

Torgets yta krymps och gatuområdet runt torget ökas. Därmed ges plats för breda trottoarer och snedparkering. Antalet parkeringar i området kring torget blir inte färre än i dag.

Snedparkeringar finns längs tre gator kring torget, Östra Långgatan, Vasagatan och Grängsgatan. På Torggatan i sidan mot badhuset (där turistbyrån och näringslivskontoret finns) blir det några korttidsparkeringar där bussarna stannar i dag. Kring badhuset skapas en yta med en fin miljö att vistas i.

I planerna ingår att nuvarande grillen flyttas något, eventuellt att det sätts upp en ny byggnad som är lite snyggare.

- Funktionen gatukök och någon form av uteservering vill vi ha kvar, säger Lars Norman.

Östra Långgatan enkelriktas mellan Torggatan och Vasagatan med körriktning enbart västerut, in mot staden. Vasagatan intill torget enkelriktas som idag.

På riksvägen byggs en rondell i korsningen där trafikljusen finns. Dessutom minskas vägbredden till bara en fil i vardera riktning.

Bussar som kommer norrifrån får sin hållplats i en bussficka där nu en av de södergående filerna på riksvägen finns. Bussar på väg norrut åker in Järnvägsgatan i södra rondellen, och har hållplatsen där den finns i dag, på Järnvägsgatan mot riksvägen.

Det är möjligt att behålla nedfart över järnvägen mot Säterdalen, medan det inte blir möjligt att köra ut på riksvägen från Säterdalshållet.

I planen ingår även åtgärder på och omkring Torggatan mellan Storgatan och Östra Långgatan. En bredare trottoar anläggs som sträcker sig fram till ingången vid ICA Supermarket som därmed får bättre miljö vid entrén.

De parkeringar som i dag finns mellan riksvägen och Torggatan flyttas ut en bit på nuvarande riksväg, vilket blir möjligt då antalet filer minskas.

Kommunen ska ta upp diskussioner med både Vägverket och Banverket om riksvägen och järnvägen, och de åtgärder som krävs där.

Så småningom väntar ett planförfarande med samråd och utställning, och Lars Norman funderar över om att det då kan sättas upp en förslagslåda på biblioteket där allmänheten kan lämna synpunkter.

Vad tycker läsarna om idéerna om Salutorget och området omkring? Mejla gärna synpunkter till tidningen på adressen roland.berg@daltid.se. Du som inte har tillgång till dator kan ringa 51150 idag, helst mellan klockan 13-15.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons