Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerpartiet i Säter är inte socialistiskt

Annons

Moderaterna i Säter försöker klistra på centerpartiet en ny ideologisk inriktning. Jag kan

bara tolka detta mantra som brist på argument och frustration över att moderaterna inte har så stor

påverkan på sakpolitikens innehåll under nuvarande mandatperiod.

Vilket inflytande vill moderaterna ha under nästa mandatperiod?

Faktum är att centerpartiet alltid har arbetat för kommunens och medborgarnas bästa och försökt att utveckla Säters kommun. En sådan åtgärd har varit att etablera ett gymnasium i Säter.

När det gäller gymnasieutbildningar och elevernas val till dessavet moderaterna att det finns en mängd val för eleverna.

Det första valet som vi arbetar för är att de utbildningar som erbjuds i Säter och Borlänge ska vara så attraktiva att eleverna väljer detta.

Ändå finns det elever (32 %) som av olika skäl väljer andra gymnasieskolor och program, och det är helt okey.

Det vi som ansvariga måste göra är att följa det regelverk som omgärdar intagningen till gymnasiet.

Om jag minns rätt så brukar moderaterna förespråka mer lag och ordning, det vill säga att regler och lagar ska följas. Det gäller tydligen inte för moderaterna i Säter, vad gäller gymnasieutbildningen.

När den lagtillämpningen gäller likställighetsprincipen, det vill säga att alla måste behandlas lika och gymnasieskolans uppgift är att möta och erbjuda eleverna stöd efter deras behov.

Jag kan hålla med om att regelverket är komplicerat men det bestäms inte av centerpartiet i Säter.

Våra tjänstemän informerar och påminner oss om regelverket så att kommunen inte bryter mot regelverket. I det aktuella fallet har skolverkets överklagandenämnd avslagit överklagan. Det innebär att tjänstemannens beslut är lagligt.

Eleverna kan välja, förutom ovan nämnda, att gå på gymnasieskolor/program som vi har samverkansavtal med. Och det är många program. Dessutom kan de välja att gå på riksrekryterande gymnasieutbildningar samt givetvis de friskolor som finns.

Hade Nils Schönberg sökt och kommit in på Simförbundets riksrekryterande gymnasium i Nyköping hade det varit okey och Säters kommun hade betalt undervisningen.

När det gäller specialutformade program (hemmagjorda/lokala program som inte är nationella) är det inte tillämpbart ens med särskilda skäl att hävda att Säters kommun ska betala utbildningen.

Det planerade "frisöket" som kommer 2007 kan inte heller användas på specialutformade program, utan endast på nationella program i den mån det finns plats över när hemkommunens elever blivit antagna.

De särskilda skäl vi har angående kommunikationer (lång resväg) har vi antagit i gymnasienämnden och delgett Skolverket.

Det kan inte blandas ihop med andra särskilda skäl som för till exempel olika funktionshinder.

SUNE HEMMINGSSON

Mer läsning

Annons