Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bryssel tur och retur

Annons

För mig är EU främst en union för att bevara freden, friheten och solidariteten i Europa och förhoppningsvis i världen i övrigt. Betänk att under de ca femtio år som EU funnits till, har inga av de deltagande länderna varit i krig med varandra. Och EU slår vakt om demokratin. Nu deltar 15 länder med omkring 375 medborgare i EU-arbetet. Utvidgningen med ytterligare 12 länder i före detta Östeuropa pågår.

Snart införs den gemensamma valutan, euro, i de flesta av EU-länderna. När vi svenskar börjar resa utomlands under de kommande åren och ser hur bra det är med en gemensam valuta över gränserna kommer vi snart också att inse värdet av att delta i det gemensamma valutasamarbetet. Jag helt övertygad om att Sverige inom några hör tillhör EMU.

Vad fick vi då se och höra i Bryssel? Jo, vi hann besöka kommissionen, där vår egen EU-kommissionär Margot Wallström är respekterad i vida kretsar för sitt arbete inom bland annat miljöområdet . Vi besökte Europaparlamentet och fick där träffa Ewa Hedkvist Petersen (s), som själv deltar i det regionala utskottets arbete. Vi besökte vårt eget Bryssel-kontor - det som Kommunförbundet och Landstingsförbundet har gemensamt i samma hus som motsvarande nordiska förbund. Vi hann också besöka regionkommittén, som arbetar för regionernas och kommunernas plats i det framtida EU - ett slags lobbyorganisation.

Det som skiljer vårt svenska sätt att arbeta från EU-arbetet är just lobbyisternas stora betydelse i EU-arbetet. I Bryssel är det legitimt att lobba, dvs att påverka och ta reda på så mycket som möjligt före det besluten tas. Vid vårt besök hos West Swedens Brysselkontor fick vi klart för oss hur viktigt detta är. Men att svenskt näringsliv inte riktigt ännu insett betydelsen av lobbying.

Hos kommissionen fick vi också klart för oss genom att ta del av den vitbok EU givit ut om "Styrelseformerna i EU" att man nu på allvar vill ta itu med den folkliga legitimiteten av EU, införa ännu mera demokratiska styrelseformer, bättre delaktighet, bättre politiska beslut med tydligare mål för politiken och institutionerna. De här frågorna kan vara avgörande för Europas framtid.

För oss i folkpartiet är det självklart att stödja EU och utvidgningen till fler länder. Den centrala makten inom EU bör begränsas till de gränsöverskridande frågorna - allt är ju inte bra i EU I dag. De allra flesta frågor ska alltså som nu ligga kvar hos medlemsländerna. Vi vill att maktdelningen mellan unionen och medlemsländerna ska regleras i en grundlag. Vi vill också ha ett starkare Europaparlament och ett federalt Europa - en union av många medlemsstater.

LARS WENNÅS

Mer läsning

Annons