Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på praktikplatser

Annons

Svar till Yvonne och Hans-Åke Lundvall,

19 maj:

Vasaskolan har under de senaste åren arbetat med att hitta ett alternativ till praon. Skälet är att det blivit allt svårare att finna bra praktikplatser till eleverna.

Sista året hade vi inte platser till fler än cirka 25 procent av eleverna.

Vi har studerat andra kommuners utvecklingsarbete på området, genom studiebesök och föredrag, och har utifrån denna information plockat godbitar från flera olika håll.

Den bärande idén har varit att utveckla arbetslivsorienteringen och samarbetet mellan skola och näringsliv. Det som legat som grund är att eleverna ska få så bred kunskap som möjligt om arbetslivet och sitt närsamhälle.

Det är vår förhoppning och ambition att de ska få det genom denna utveckling av arbetslivsorienteringen.

Som alltid när man startar något nytt blir det inte riktigt bra den första gången. Men tanken är självklart att det ska fungera bättre och bättre framöver.

Så här ser planen för Vasaskolans arbetslivsorientering ut från och med hösten 2005:

l Tema arbetsliv kommer att ligga under en termin i år 8 (vt) och under en termin i år 9 (ht) fördelat på en halv dag per vecka.

l År 8: Under vårterminen arbetar eleverna med "tema arbetsliv" genom att undersöka arbetslivet vid den offentliga sektorn, som kommunens förvaltningar, landsting, statliga företag.

Temaarbetet sker både i skolan och ute på arbetsplatserna. Eleverna arbetar i grupp och ska utföra en uppgift som man kommit överens om med arbetsplatsens kontaktperson och ansvarig lärare.

Arbetet ska sedan redovisas så att skolkamrater kan ta del av allas arbete.

l År 9: Temaarbetet fortsätter på samma sätt men med inriktning mot privata näringslivet. Före semestern kommer Hedemora näringsliv att gå ut med en förfrågan till företagen i Hedemora om de vill ställa upp som fadderföretag.

Intresserade företag kontaktas därefter av ansvariga lärare som sedan utarbetar förslag på uppdrag för eleverna. Exempel på uppdrag kan vara att göra en broschyr, Power Point-presentation, platsannons.

Därutöver ska eleverna få information från arbetsförmedling och fackliga representanter. Arbetet ska utmynna i en mässa där elever och företag ställer ut.

För att ständigt utveckla arbetet och ha en god förankring på skolan finns en styrgrupp knuten till arbetslivsorienteringen som består av Rektor, Syv, lärare (lagledare), elever (2-3 representanter från varje årskurs) och representanter från kommun och näringsliv.

NILS WIIK

Mer läsning

Annons