Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra vårdidé, men inga pengar

Annons

Vår idé med en gemensam nämnd i Borlänge var enkel. En gemensam politisk organisation skulle göra vardagen lättare för de Borlängebor som är i behov av omsorg och sjukvård.

Kommunen och landstinget skulle lägga skattepengarna i en gemensam kassa. Över en miljard kronor skulle användas effektivare.

Vad hände?

Jo landstinget vägrade att lämna ekonomin till nämnden. I stället gavs pengar och ansvar till landstingsanställda tjänstemän. Inte till de valda politikerna i nämnden.

Vår idé har inte genomförts. Fortsatta diskussioner om vem som ska betala har inte gjort det lättare för Borlängeborna eller ett bättre resursutnyttjande för huvudmännen.

Enligt vår uppfattning är det inte för sent att föra över landstingets pengar och ansvar till de lokala politikerna.

I så fall kvarstår möjligheterna att i demokratisk ordning

3 fördjupa samarbetet äldreomsorg - primärvård,

3 säkra god tillgång till nära och bra sjukvård på vårdcentraler och på Borlänge sjukhus med jour dygnet runt, och äntligen få tillgång till röntgen efter alla år av tomma löften,

3 slå vakt om MOH, det vill säga medicinskt omfattande hemsjukvård,

3 samordna rehabilitering med stöd av kompletterande resurser,

3 specialistsjukvården kvar,

3 fler vårdplatser i geriatriken,

3 en sammanhängande vårdkedja mellan primärvård och specialister i Falun,

3 samverka kring de ökande behoven inom psykiatrin,

3 behov inom LSS, lagen om särskilt stöd och service, med exempelvis läkarstöd för ungdom över 18 år.

Men utan tillgång till Alla pengar saknar den gemensamma nämnden verktyget och då blir försöket inte på allvar.

Därför måste alla pengar tillföras den lokalt valda gemensamma nämnden, som i nära samarbete med väljare och organisationer skulle göra Borlänges äldre- och handikappomsorg samt hälso- och sjukvård bättre och kunna vara ett föredöme för andra kommuner och landsting i

Att pröva något nytt.

Att ändra i gamla, traditionella och kanske omoderna, uttjänta strukturer.

Att låta väljarna vara delaktiga.

Att låta en politisk organisation lägga ut färdriktning.

Att vid allmänna val stå till svars inför sina uppdragsgivare - väljarna.

Vi uppmanar landstingspolitikerna att fatta ett nytt beslut i enlighet med utredningens avsikt!

JOHN KARLSSON

Mer läsning

Annons