Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra år igen trots kraftigt minskad vinst

Annons

Västerbergslagens energigrupp noterar en kraftig resultatförsämring, speciellt konkurrensen på den avreglerade elhandelsmarknaden gör att vinsterna minskar med 20,1 miljoner till 76,3 miljoner. Gruppen omsatte 481,6 miljoner kronor i fjol.

Av vinsten föreslås 50,9 miljoner att delas ut till delägarna. Det är 17,3 miljoner mindre än utdelningen i fjol.

Vattenfall som äger störst andel föreslås få 26,2 miljoner, Fagersta kommun 9,3 miljoner och Ludvika kommun får 15,4 miljoner. Det innebär att Ludvika kommun får 5.6 miljoner mindre i år jämfört med i fjol.

Vinsterna resulterar också i bonus till gruppens 64 anställda. Ifjol delade de på 887000 kronor, i år blir det lite mindre bonus:

-Bonusen för 2005 kommer att betalas ut i tillsammans med marslönen. Vi är ännu inte klara med det definitiva bonusutfallet för 2005 men preliminärt har vi räknat med ett genomsnitt på 65 procent. Det är något lägre än förra året, säger Christer Larsson, vd i Västerbergslagens Energi.

För ledande chefer och vissa nyckelpersoner utgår bonus med maximalt 8 procent av fast lön. För övrig personal finns ett bonusprogram som innebär att en heltidsanställd maximalt få 15000 kronor.

Elhandelsdelen Västerbergslagens Energi AB står för mer än halva vinsttappet, 10,3 miljoner, och känner av att konkurrensen skärpts med avregleringen av elmarknaden. Elhandelsbolaget planerar för att möta ökad konkurrens med volymtillväxt.

Elnätsrörelsen Västerbergslagens Elnät AB som skyddas av sitt monopol har gått mycket bra. Därtill noteras få elavbrott. Ett program pågår där oisolerade luftledningar ersätts med jordkabel, i andra hand med isolerade luftledningar.

Vid årsskiftet fanns totalt 11000 fjärravlästa mätare i drift och inom tre år har alla kunder sådana mätare. Det innebär att konsumenterna får betala för faktisk förbrukning och kommer att få elräkningar som går att begripa.

Elnäts debiteringsgrad för 2004 låg nära det som Energimyndigheten anser skäligt bedöms det i rapporten, således ingen reservation för att elkunderna har någon återbäring att hoppas på.

Inom fjärrvärmedelen Västerbergslagens Värme noteras att biobränslebaserade pannan i Grängesberg har fungerat mycket bra

Ett principbeslut har tagits om bygget av ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Fagersta.

Västerbergslagens Kraft AB har beslutat att bygga om den över 100 år gamla kraftstationen i Ludvika. Fältarbetena beräknas starta under våren 2007 och kommersiell drift är planerad till december 2007.

Sammanlagt har det inom Västerbergslagens energigrupp investerats 55,8 miljoner kronor under 2005 och de nya satsningarna innebär att man i år investerar 150 miljoner och 2007 ytterligare 120 miljoner.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons