Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungas vardag och hälsa i fokus

/
  • Livsstilsfrågor i Borlängenkät. I slutet av mars disputerade barnhälsovårdsöverläkare Lars Holmberg med en avhandling om hälsa och riskbeteende hos ungdomar. Arbetet byggde delvis på enkätsvar från Borlängeelever.

Annons

Det framgår av en studie som barnhälsovårdsöverläkare Lars Holmberg gjort bland 3 186 elever på högstadiet och i gymnasiet i Borlänge.

Lars Holmberg har tidigare kunnat konstatera att pojkar som är med om oplanerade graviditeter ofta mår dåligt och behöver stöd.

Det var i mitten av 1990-talet som han började intressera sig för pojkarna till de unga flickorna som blev oplanerat gravida.

Hans forskning resulterade i en doktorsavhandling.

- Många mår dåligt och det är många frågor som väcks när det handlar om graviditeter, säger Lars Holmberg, som tycker att man ska erbjuda enskilda samtal med kurator också till pojkarna.

I sin nya studie har han haft fokus på ungas livsstil; hälsa och riskbeteende.

I en enkätstudie som genomfördes under höstterminen 2004 på de sex högstadieskolorna och fyra högstadieskolorna i Borlänge fick de deltagande eleverna i klassrummen anonymt svara på 114 livsstilsfrågor, bland annat om sina rök- och alkoholvanor, om de haft magont eller känt sig deppiga den senaste veckan och om de använt preventivmedel när de haft samlag.

Av enkätsvaren framgår att flickor generellt sett har fler problem än pojkar och att fler pojkar än flickor känner sig helt friska.

Trötthet är vanligare hos flickor och de känner sig oftare deppiga och nedstämda. 40 procent av flickorna har någon gång funderat på självmord. Motsvarande siffra för pojkar är 14-15 procent.

62 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna på högstadiet uppger att de använt preventivmedel vid senaste samlaget. På gymnasiet var motsvarande siffror 70 procent respektive 62 procent.

Lars Holmberg har också analyserat skillnader mellan elever på yrkes- och studieförberedande program. Där visar det sig till exempel att eleverna på de studieförberedande programmen i avsevärt större omfattning än eleverna på de yrkesförberedande programmen äter frukost alla skoldagar. Stora skillnader finns också när det gäller rök- och alkoholvanor.

I går presenterade Lars Holmberg sin studie för ledamöterna i barn- och skolnämnden i Borlänge.

Han hade själv begärt att få berätta om de viktigaste resultaten i studien. Hans förhoppning är att ungdomars livsstil ska uppmärksammas mer och att resultaten ska kunna användas som underlag när man försöker förebygga riskbeteenden.

- Det gäller ju att förändra attityder, att försöka påverka ungdomarna i en positiv riktning, säger Lars Holmberg, som bland annat efterlyser en kompetenshöjning inom barn- och ungdomsmedicin, skolhälsovård och ungdomsmottagningar.

Han vill också se satsningar på förbyggande program för barn och ungdomar, utveckling och forskning.

Mer läsning

Annons