Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till naturgrus

/

Annons

Säters kommun följer de råd som länsstyrelsen tidigare lämnat när det gäller att bevara grusåsarna för att värna om viktiga vattentäkter och natur. Länsstyrelsen har efter det lämnat klartecken för vidare uttag av naturgrus vilket strider mot de regler man tidigare lämnat.

Det finns alternativ till naturgrus. Borlänge har sedan många år tillbaka krossat berg vid sin miljöstation i Fågelmyra och på så sätt tillgodosett grusmarknaden.

Miljönämnden i Säter betonar i sitt överklagande att länsstyrelsen i "de regionala miljökvalitetsmålen angett att "grundvattenförande geologiska formationer i Dalarna av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning och ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering.

SGU har i rapporten "Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen" pekat ut Badelundaåsen som en sådan viktig geologisk formation. Badelundaåsen sträcker sig från Härjedalen genom Dalarna, Västmanland och sträcker vidare genom Mälaren ut i Östersjön.

Nämnden skriver: "För att trygga framtida behov av dricksvatten i Säters och eventuellt Borlänge kommun ska ingen ytterligare exploatering tillåtas i det aktuella området. Nämnden anser också att täkttillståndet strider mot intentionerna i miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" och EU:s ramdirektiv för vatten".

Nämnden betonar att naturgrus endast ska nyttjas när ersättningsmaterial inte kan komma ifråga.

Mer läsning

Annons