Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klart för ny transportmyndighet - oklart om borlängemyndigheter

Annons

Idag har sjöfarten, vägtrafiken, järnvägen och flyget var sin myndighet som granskar norm- och tillståndsgivning samt inträffade olyckor inom respektive transportslag. Under de senaste åren har dock frågan om att slå ihop de olika transportslagens inspektionsmyndigheter diskuterats.

Torsdagens regeringsbeslut att tillsätta en utredning vilken får till uppgift att förbereda och genomföra bildandet av Transportstyrelsen får dock ses som ett ställningstagande i frågan. Utredningen, som ska delas upp i två etapper och genomföras av generaldirektören för Rikstrafiken Staffan Widlert, ska inledningsvis bland annat se över vilka verksamheter som bör ingå i Transportstyrelsen samt vilka områden den ska ansvara för och var i landet den ska placeras. Den första etappen ska vara slutförd 2 maj nästa år.

I en andra etapp ska utredningen därefter genomföra nödvändiga förberedelser så att Transportstyrelsen ska kunna dra igång sin verksamhet 1 januari 2009.

Helt säkert att samtliga transportslags inspektionsmyndigheter samlas i denna nya myndighet är inte helt klart. Inte minst har Järnvägsstyrelsen motsatt sig sådana tankar. Man har bland annat kritiserat den utredning som ligger till grund för gårdagens regeringsbeslut och menar att den är alltför bristfälligt gjord. Järnvägsstyrelsen säger i en egen utredning att det inte är organisationsförändringar som behövs. Istället efterlyser man bättre samverkans- och kommunikationsformer mellan de redan idag existerande myndigheterna.

Positiva till en gemensam myndighet har istället Vägtrafikinspektionen varit.

- Det är på sikt bra och jag tror det kan bidra till att trafiksäkerhetsarbetet inom hela transportsektorn blir bättre, sade Vägtrafikinspektionens generaldirektör Lars Bergfalk i BT tidigare i år.

Inte heller sägs det i dagsläget något om var i landet Transportstyrelsen ska placeras geografiskt. I förhandsdiskussionerna är det Borlänge (där Vägtrafikinspektionen och Järnvägsstyrelsen idag finns) och Norrköping (Sjöfartsinspektionen och Luftfartsstyrelsen) som nämns.

De bägge kommunerna har dock gjort gemensam sak i frågan och menar att den bästa lösningen vore att göra två myndigheter av dagens fyra. Därmed skulle både Borlänge och Norrköping gå skadelösa genom förändringen samtidigt som kompetensnivån inom respektive ansvarsområde kan bibehållas.

Mer läsning

Annons