Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gunhild kan bli av med sin ärvda mark: "Fick höra att jag skulle få orensad skog vid Mörtsjön"

Gunhild Berg blev bestört när hon fick reda på att hennes mark, som ärvts i generationer, skulle omarronderas. Det betyder nämligen att hon riskerar att bli av med sin nuvarande mark i Färjenäs för att istället tilldelas orensad skog intill Mörtsjön.
– Marken som jag har är mina fäders mark. Den betyder mycket för mig, säger en förtvivlad Gunhild.

Annons

I Dalarna är omarrondering betydligt vanligare än inom andra län i landet. Anledningen ligger i hur den mark som gått vidare mellan flera generationer ofta har splittrats mellan syskon, istället för att överlåtas till det äldsta barnet i skaran vilket annars är ett vanligt tillvägagångssätt.

– I Dalarna är det ganska stor ägosplittring i jämfört med andra län i Sverige. Det blir svårt att bruka marken när den är så uppdelad, därför har vi en långsiktig plan i Dalarna för att ändra om läget kring hur marken är uppdelad, förklarar förrättningslantmätare Kjell Svanberg.

LÄS MER: Omarronderingen för östra Leksand nästan klar

Det här är något som bland annat inträffat gällande ett markområde i Färjenäs där man nu planerar att genomföra en omarrondering. I sin tur betyder det här att en del av de nuvarande ägarna tvingas byta mark, eller sälja det de i dagsläget äger, för att man ska kunna skapa större och mer sammanhängande områden.

Gunhild kan bli av med sina förfäders mark, trots att hon inte har gått med på förslaget gällande en omarrondering.

En av de som drabbas av den förändrade markuppdelningen är Gunhild Berg. Hon äger i dagsläget fyra hektar mark, vilket går att jämföra med fyra fullstora fotbollsplaner, som har ärvts i generationert. Men nu kan familjetraditionen vara på väg mot sitt slut.

– De vill att jag ska byta till en annan mark, men den här marken som jag har här i Färjenäs är mina fäders mark. Den betyder mycket för mig, säger Gunhild.

LÄS MER: Inget gehör för överklagan gällande omarronderingsbeslut

Hon berättar om hur hennes sommarstuga står på marken och att den kommer att få stå kvar, men att resterande markdelar byts ut. Och hon har redan fått ett förslag på vilken mark det skulle kunna röra sig om.

Den nya marken är orensad, till skillnad från Gunhilds nuvarande ägor.

– Jag fick höra att jag ska få orensad skog vid Mörtsjön. Och den andra biten som jag ska få är våtmark bredvid en sjö intill sommarstugan. Flera av mina fäders kor, långt tillbaka i tiden, har gått precis där och drunknat för att det är sådan sank mark, så det känns inte speciellt roligt, säger en bedrövad Gunhild.

I nuläget ligger omarronderingen i Färjenäs fortfarande som ett förslag, som dock ser ut att kunna bli verklighet. Och Gunhild själv räknar inte med att kunna påverka situationen nämnvärt.

LÄS MER: Ingen omarrondering i västra Rättvik - motståndet för starkt

– Jag vet inte om jag kan göra så mycket åt det här. Man borde ju begära pengar istället eftersom jag inte vill ha marken som de erbjuder, säger hon.

Gunhild vet inte om hon kan göra så mycket för att få Lantmäteriet att ändra sitt förslag. Och enligt Kjell Svanberg kan man inte alltid tillgodose alla önskemål vid en omarrondering.

Kjell Svanberg vid Lantmäteriet menar att man givetvis tar med de nuvarande markägarnas åsikter i beräkningarna innan ett definitivt beslut tas, men att det inte alltid går att uppfylla alla önskemål som finns.

– Marktilldelningen styrs mycket efter de önskemål som angetts. Men sedan är det också konkurrens, så alla kan inte få som de vill, förklarar Kjell.

LÄS MER: Omarronderingen - de lovar att arbeta för en lagändring

Och gällande värdet på den nuvarande marken, om man pratar pengar och inte ett känslomässigt värde, så berättar Kjell att man försöker se till så att det går jämt ut.

– Vi värderar den mark man har innan, och den man får efter, för att se till så att de är likvärdiga. Men visst kan det bli en viss skillnad, säger Kjell.

Han meddelar att man på Lantmäteriet är medvetna om att vissa markägare sagt ifrån gällande förslaget och att något slutgiltigt beslut ännu inte är taget i frågan.

Marken som det handlar om sedan långt tillbaka tillhört Gunhilds släkt.

Mer läsning

Annons