Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Borlänges politiker borde skämmas – pengarna och stödet finns för att låta de ensamkommande stanna

Annons

Borlänge kommuns politiska partier har trots ett ekonomiskt stöd om 3,5 miljoner och en uppmaning från regeringen om att låta ensamkommande ungdomar stanna i kommunen efter 18-årsdagen beslutat att göra precis tvärtom. Berörda ungdomar har i stället av Migrationsverket blivit placerade i exempelvis Boden, Kalix, Svappavaara och Porjus – orter många mil från skola, vänner och socialt kontaktnät.

På grund av kommunens beslut tvingas Borlängebor när 18-årsdagen kommit ännu en gång bli uppslitna från sitt sammanhang med rötterna, något som självklart leder till stor social oro och psykisk ohälsa. Dessutom finns det en överhängande risk för minskad rättssäkerhet, då ungdomarna också hamnar långt ifrån sina juridiska ombud.

Att lägga pengarna från regeringen på annat än att se till att ungdomarna kan stanna under hela sin asylprocess utan att ta någon som helst hänsyn till konsekvenserna för de ensamkommande ungdomarna är en politik som är ovärdig en kommun med sloganen ”Trevligt folk”.

Den psykiska ohälsan hos ensamkommande ungdomar i Sverige är väldokumenterad –i flera fall har ungdomar lidit till den grad att de valt att avsluta sina liv. Denna utbredda extrema psykiska ohälsa är självklart till stor del ett resultat av traumatiska upplevelser och minnen samt en utdragen asylprocess med allt vad det innebär.

Dessutom tillkommer hotet om att tvingas flytta från den kommun man blivit hemmastadd i. Det är också så regeringen motiverar bidraget till kommunerna, med att det är till för att dämpa ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa.

Att Borlänge kommun behandlar ungdomar som flytt undan krig och terror, en av de grupper i vårt samhälle som mår allra sämst, på detta sätt är inget annat än skamligt. Dessutom försvårar kommunens beslut också de ensamkommande ungdomarnas möjligheter att så fort som möjligt bli en del av samhället – i och med att ungdomarna tvingas börja om på helt nya platser utan vare sig socialt kontaktnät eller vänner på orten.

I flera fall har det också visat sig att ungdomar varit så desperata att stanna i sin hemkommun att de valt att leva som hemlösa. Att undvika detta borde vara av intresse för alla svenska kommuner.

I andra närliggande kommuner har beslut som är helt annorlunda fattats. I exempelvis Smedjebacken och Avesta samarbetar organisationer i civilsamhället med kommunen för att ordna boende åt de ensamkommande som fyllt 18. Detta var ett förslag som lyftes även i politiken i Borlänge kommun, i detta fall av Miljöpartiet, men som dessvärre avfärdades av majoriteten av de politiska partierna.

Såvitt vi som står bakom artikeln vet har dock ingen kontakt över huvud taget tagits med civilsamhället för att ens utreda om kapaciteten för att ordna boende åt ensamkommande Borlängebor finns. Detta trots att föreningslivet annars brukar hållas högt av förtroendevalda i kommunen.

Vad vi däremot vet är att flertalet ungdomar som fyllt 18 och placerats på platser långt bort ändå kunnat stanna kvar för att exempelvis kunna fortsätta skolan här med hjälp av gode män och andra personer i ungdomarnas närhet. Detta är något som sker helt utan finansiering. Samtidigt väljer kommunen att lägga de pengar som tilldelats just för att ungdomar som söker asyl ska kunna stanna i samma kommun under hela sin asylprocess på annat än det som regeringen ämnat att pengarna ska gå till.

Allt detta visar att delar av civilsamhället redan ganska oorganiserat helt utan pengar lyckas lösa åtminstone delar av problemet, medan majoriteten av Borlänges invalda politiska partier inte visar några som helst ambitioner att se till att unga Borlängebor inte får en kraftigt försämrad livssituation.

Denna ambition finns däremot i civilsamhället, och därför har vi tagit fram ett gemensamt lösningsförslag genom Frälsningsarmén och ett medborgarnätverk inom Tillsammans Borlänge som kommer att överlämnas till folkvalda politiker i kommunen.

Borlänge kommun borde förstå att civilsamhället med ett betydande ekonomiskt stöd skulle klara av att erbjuda dessa ungdomar att bo kvar – men framför allt borde våra folkvalda politiker visa vilja att ta hand om sina kommuninvånare.

Casper Karlqvist, Tillsammans Borlänge

Jobs Sara Thiele, Tillsammans Borlänge

Märges Hans Thiele, Tillsammans Borlänge

Kristina Björktorp, Tillsammans Borlänge, lärare Fornby folkhögskola, god man

Johan Bergman, förbundsstyrelseledamot Tillsammansskapet

Ludwig Fontanac, frälsningsofficer, kårledare Frälsningsarmén Borlänge

Hanna Smedjegård, kårledare Frälsningsarmén Borlänge

Lena Andersson, ungdomskonsulent Introduktionsprogrammen språk

Gunnar Nises, lärare Introduktionsprogrammen Borlänge

Lennart Welander, lärare Introduktionsprogrammen Borlänge

Hanna Jensen, lärare Introduktionsprogrammen Borlänge

Ulrika Eggers, lärare Introduktionsprogrammen Borlänge

Eva Magnusson, IT-pedagog Introduktionsprogrammen Borlänge

Lisbet Slott, skolsköterska Hagagymnasiet, ideellt familjehem

Ninni Ahle, kurator Landstinget Dalarna

Lisa Karlsson, lärare Fornby folkhögskola

Kristina Hjelm, förskollärare Mjälga Montessori Borlänge

Eva Malmberg, specialpedagog Borlänge kommun

Margareta Spåmans Öst, familjehem, ideellt familjehem, vikarie Introduktionsprogrammen språk

Barbro Grind, kontaktperson, f.d. skolkurator

Peter Grind, kontaktperson

Siw Haugli, verksamhetschef EKB

Mia Jäverling, f.d. boendehandlare EKB

Rebecca Vandor, insatssamordnare Borlänge kommun

Hjalle Östman, rektor Fornby folkhögskola

P-O Byrskog, Regional Kyrkoledare Equmeniakyrkan

Åsa Nylén, f.d. god man

Mursal Isa, f.d. god man

Åsa Lundberg, f.d. god man

Katarina Nyberg, god man

Lennart Öst, Borlänge asylkommitté, familjehem, ideellt familjehem

Lena Lönnqvist, ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Dalarna

Angelica Andersson, ordförande Dalarna Mot Rasism

Abas Ahmed Omar, ordförande Borlänge Multikulturella Förening

Unni Öhman, ordförande Rädda Barnen Borlänge

Margareta Gåfvels, vice ordförande Rädda Barnen Borlänge

Anna-Maria Magnusson, volontär Röda Korset Borlänge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons