Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggplaner oroar sågverksägare

/
  • Sågen drabbas? Jan-Olov Sundqvist befarar att Gimma såg ska påverkas negativt av den tänkta exploateringen.

Annons

Jan-Olov Sundqvist driver idag sågen som grundades redan 1827. Han bor också intill det område som är tänkt att bebyggas med åtta villor. Området ligger ovanför sågen och i närheten av järnvägen.

Sundqvist tycker att det är märkligt att kommunen ställer ut en plan, då han ser flera skäl till att inte bygga på platsen. Han pekar på avloppsfrågan, ytvattnet och närheten till järnvägen. Han befarar även att sågens verksamhet ska hotas om villor byggs i närheten.

Banverket uttrycker också stor tveksamhet till bostäder här. Trots bulleråtgärder kommer det sannolikt att bli problem med buller, vibrationer och signaler från bomanläggning och tåg. Banverket anser också att planen inte uppfyller plan- och bygglagens krav på en planering som tar hänsyn till pågående markanvändning och skapar hälsosamma förhållanden.

Kommunen har en gång tidigare sagt nej till byggplaner på samma plats. Det var i början av 1980-talet och motivet för avslaget var avloppsfrågan. Idag är kommunen mer välvilligt inställd, trots att det i princip är samma avloppslösning - infiltrationsbädd.

- Man kan det här med avloppsteknik och bedömningar bättre idag, säger miljöinspektör Sören Nyström.

En konsult har utrett frågan, men den slutliga lösningen är inte fastställd.

- Principen är lika nu som då. Man gör lite annorlunda och en annan spridningsteknik, säger Nyström.

När det gäller ytvattnet ska den tänktas bebyggelsen, enligt Nyström, inte ge någon ökad avrinning. Däremot blir det ökad avrinning om skog på bergssluttningen avverkas.

- Vi vet inte hur skogsbruket hanterar de frågorna.

Bullerstörningarna ska inte heller vara något som hindrar ett bygge, enligt Nyström. Viss omdisponering har skett inom planen och jordvall ska förstärka mot järnvägen.

- Bygger man nära järnväg eller industri är det upplagt för problem, anser dock Jan-Olov Sundqvist som ifrågasätter varför kommunen gör avsteg från Boverkets rekommendationer.

Mer läsning

Annons