Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borlängeföretag anmält till riksenheten för miljömål

Miljökontoret i Borlänge kommun har anmält ett företag till åklagare vid riksenheten för miljömål.
Företaget har, utan dispens, avverkat cirka 16 000 kvadratmeter skog inom strandskyddat område och fyllt utrymmet med fyllnadsmassor innehållande bland annat plast, metall och tegel.

Annons

– Anmälan har gjorts för att företaget gjort detta utan att be om lov. I efterhand har det kommit in en ansökan om dispens som har beviljats från miljökontorets sida, men eftersom man gått fel tillväga har vi skyldighet att anmäla, säger Michelle Svensson, handläggare av bland annat strandskyddsärenden på Borlänge kommun.

Ett Borlängeföretag missade att ansöka om en speciell dispens för att avverka skog och utöka sin befintliga verksamhet. Därför har miljökontoret i kommunen gjort en anmälan till åklagare som fastslagit att miljöbrott inte har begåtts, men att förundersökning ska inledas gällande brott mot områdesskydd och otillåten miljöverksamhet.

I den dispensansökan som nu beviljats har företaget angett skälet att åtgärden behövs för att utveckla pågående verksamhet.

– Det är ett av sex särskilda skäl som kan åberopas varför man ska få dispens att avverka skog och fylla mark inom strandskyddat område. Den första frågan vi ställer oss då är "varför just där?" Vi har gjort bedömningen att vi tycker det finns tillräckliga omständigheter att bevilja dispensen.

– Först har företaget frågat markägare runt omkring om det kan få möjlighet att växa in på deras mark och fått nej. Sedan har vi på miljökontoret åkt ut tillsammans med kommunbiologen och gjort bedömningen att det inte finns några högra biologiska värden och heller inte några höga friluftslivsvärden i området. Sedan går alltid ett sådant här ärende vidare till länsstyrelsen som har tre månader på sig att ändra vår bedömning, berättar Michelle Svensson.

Hur ser miljökontoret på att det dumpats plast, metall och tegel i området?

– Det behövs ett annat tillstånd för att göra det, och det ärendet är inte färdigbehandlat. Det är en kollega till mig som handlägger det och jag vet inte vad hon kommer säga, men jag är ganska säker på att hon kommer ställa krav att plast och metall ska rensas bort ur de fyllnadsmassor som redan finns där. Tegel är inte så farligt, säger Michelle Svensson.

Företaget är inte oroligt för att misstaget ska leda till något straff.

– Inte ett dugg. Vi har haft tillstånd att utöka verksamhetens område men det blev ett missförstånd om ett litet område. Felet är så litet, så jag är inte alls orolig, säger en person inom företaget till DT.

Åklagarmyndigheten har beslutat att inleda förundersökning om brott mot områdesskydd och otillåten miljöverksamhet, men på punkten miljöbrott kommer ingen förundersökning att inledas.

Mer läsning

Annons