Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljöverket ställer krav på skola

Annons

Det var tidigare under läsåret som en elev i fjärde klass vid Kvarnsvedens skola slog en lärare i nacken. En incident som inträffade under skoltid i matsalen och där jämnåriga kamrater till eleven genom vadslagning hade drivit på denne att utdela slaget mot läraren.

Händelsen blev droppen som fick bägaren att rinna över vid skolan s där det under lång tid förekommit problem av skilda slag. Det hela kom till Arbetsmiljöverkets kännedom och när man där också fått ett flertal samtal från föräldrar till barn vid skolan och som påtalade rader av problem som ej blivit lösta beslutade man som att genomföra en inspektion vid skolan.

Inspektionen genomfördes den 30 maj i år och vid den framkom bland annat att det sedan förskoletiden funnits problem kring ett antal elever i fjärde klass, att skolpersonalen har skilda åsikter om hur dessa problem ska lösas samt att personalen drar åt olika håll och att en samhörighetskänsla saknas på skolan.

"Vid inspektionen framkom att grundsyn och efterlevnad av ett gemensamt förhållningssätt har brister. Exempelvis finns det oklarheter om vad en lärare har rätt att göra i olika konflikter och att det finns olika uppfattning om vilka regler som gäller. Olika förhållningssätt hos personalen har bidragit till samarbetsproblem, oförståelse för andras arbetssätt, upplösning av rådande regler eller fastlåsning av regler, bristande förtroende, känsla av osäkerhet och sökande efter syndabockar. Flera i personalen och bland eleverna mår dåligt av situationen", står det i inspektionsmeddelandet.

- Händelsen i matsalen kan sägas vara droppen som till slut fick bägaren att rinna över och vår inspektion visade att det inte fanns något gemensamt förhållningssätt inför problemen och att vissa elever utnyttjade detta och spelade ut skolpersonal mot varandra, förklarar arbetsmiljöinspektör Mats Jansson.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att ansvaret för den rådande situationen vid Kvarnsvedens skola vilar på skolans ledning. Samtidigt betonas att problemen funnits längre än vad den nuvarande ledningen gjort.

- I korthet kan man säga att ledningen inte tagit tag i problemen tillräckligt fort och kraftfullt. Istället har man via samtal, utan framgång, försökt lösa problemen.

Arbetsmiljöverket ställer nu tre krav på Kvarnsvedens skola. Först och främst måste man tillsammans med personalen formulera gemensamma målsättningar och regler. För det andra ska skolan undersöka och bedöma ett antal faktorer som delvis orsakat problemen (kommunikations- och informationsbrister, brist på förtroende och stöd från ledningen, samt otydligt ledarskap) och för det tredje ska man anlita utomstående expertis, t ex företagshälsovård, för att se till att de tidigare kraven genomförs på rätt sätt.

Kraven ska vara genomförda senast 30 november i år, annars kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller någon form av arbetsförbud på skolan.

Mer läsning

Annons