Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

14 skrivelser om islamiskt center i Borlänge – beslut tas efter nyår

Drygt tiotalet kritiska skrivelser har kommit in till Borlänge kommun. I flera föreslås att det islamiska centret ska byggas på annan plats.

Annons

Förslaget till detaljplan för området på Hagalund har varit ute på så kallad granskning.

14 skrivelser har kommit in till plan- och markkontoret, under den tid det fanns möjlighet att lämna in synpunkter.

Flertalet skrivelser innehåller kritik mot byggplanerna och i flera föreslås en annan lokalisering än den som nu är aktuell.

Förslag om en folkomröstning tas också upp. Ett krav som Sverigedemokraterna nu driver i en kampanj.

Läs även: SD kräver folkomröstning

Länsstyrelsen, som tidigare haft vissa synpunkter på planförslaget, ger nu sitt godkännande.

"Utifrån de intressen Länsstyrelsen särskilt har att bevaka finns inget att erinra".

Det islamiska centret har bantats en aning. Nu har länsstyrelsen inga invändningar.

Jämfört med det ursprungliga förslaget har omfattningen av bygget bantats en aning.

Läs även: Centret bantas – inga böneutrop

I ett mejl till en del av kommunens politiker skriver samhällsbyggnadsstrateg Steve Johnson att det uttrycks en allmän oro inför "synliggörandet" av den islamiska religionen i en byggnad med tydliga attribut, kupol och framförallt minaret.

Han konstaterar att många lyfter fram finansieringen som ett problem men även kvinnosyn och kvinnors plats i bönesal nämns. Man nämner också ofta situationen i skolor med kulturkrockar. Att islam ska "ta över" samhället, skriver Steve Johnson.

Det islamiska centret på Hagalund i Borlänge ska bli en värdig mötesplats.

Steve Johnson menar att det finns en betydande okunskap om islam och om vad Islamiska förbundet representerar. Han menar också att det behövs kunskap för att ändra attityder och beteenden.

Läs även: En värdig mötesplats

Yttrandena över detaljplaneförslaget ska nu sammanställas och besvaras, innan detaljplanen tas upp i byggnadsnämnden för att slutligen landa i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väntas ta beslut tidigt under 2017, sannolikt i januari eller februari.

Mer läsning

Annons