Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borlänge satsar på grön profil

Annons

Svar till Lena Reyer-Ingman,

den 9 december:

Lena Reyer-Ingman skriver bland annat om behovet av strövområden, öppna landskap, gröna jobb och grön profil. Jag vill därför bara påminna henne om att det i Borlänge kommun finns elva naturreservat omfattande 1500 hektar. I förhållande till kommunstorleken så är det den högsta nivån i länet.

Detta är resultatet av en medveten satsning där det dels handlat om att bevara naturen för dess egen skull, dels skapa attraktiva ströv- och rekreationsområden för Borlängebor och andra intresserade.

I Gyllbergen, de två ö-reservaten i Ösjön-Runn, älvravinerna och Båtsta-Mellsta så har kommunen uthålligt satsat egna medel för att säkerställa naturen.

I de flesta fall så brukar landets kommuner förlita sig på att staten ska klara satsningar som dessa. Men vi har haft högre ambitioner. Vi har velat vara säkra på att det hela verkligen blir av.

Just nu har vi fått pengar för en kommunal naturvårdssatsning. Dessa går till upprustning av vandringsleder i Gyllberget, att via vandringsleder knyta samman områdena vid Tunaån med Färjegårdarna och en led mellan Bergebo och Älvpromenaden.

När det gäller gröna produkter så är Borlänge en av de kommuner som profilerat sig när det gäller ekologisk odlad mat. Kommunen har arbetat med projektet Kravormen i elva år och har gått i spetsen för användandet av ekologisk mjölk i förskola och skola.

Detta har också smittat av sig till andra kommuner runt om i länet. Dalarna dricker i dag 50 procent av den produktion av ekologisk mjölk som produceras via Milko. Andelen ekologisk mjölk har i vårt län fördubblats på tre år från 5,6 procent 2002 till 10,2 procent 2005.

Inom både förskola och skola har Borlänge en hög användning av tio stycken kravregistrerade produkter.

Slutligen vill jag peka på kommunens satsning på skotska höglandskor vid Vassjön. Detta är ett direkt kommunalt bidrag till att hålla odlingslandskapet öppet. Projektet visar sambandet mellan biologisk mångfald, odlingslandskapet och betesdjur.

Dessutom är det så att kommunen har en nedsatt avgift för den jordbruksmark som arrenderas ut till ekologisk odling. Cirka 26 procent av kommunens utarrenderade areal går i dag till ekologisk odling.

För min del känner jag stolthet över alla dessa projekt. Personalen som jobbat med detta har gjort ett mycket bra arbete.

Vid sidan om allmänna uttalanden om vikten av miljöarbete så är naturreservaten, den ekologiskt odlade maten, betesdjuren vid Vassjön och avgiftsnedsättningen för jordbruksmark till ekologisk odling fyra av många praktiska exempel på hur vi i Borlänge arbetar med en grön profil.

PETER HULTQVIST ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

Mer läsning

Annons