Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bonde riskerar djurförbud

/
  • Sönderfrätt. Flera av korna både på bete och i ladugården uppvisade frätskador på låren som tecken på långvarig gödselpåverkan.
  • Avmagrad. En av korna i underhull i lösdriften vid den oanmälda inspektionen i mitten av maj, då flera av djuren visade sig vara måttligt till kraftigt avmagrade.

Annons

Det handlar om en gård med ett 50-tal nötkreatur, varav flera enligt veterinärrapporten misskötts och utsatts för lidande. Ett lidande djurägaren upprepade gånger under de senaste tre åren förelagts att åtgärda.

Trots det påträffades i mitten av maj flera av djuren magra, smutsiga och parasitangripna. Det skedde vid en oanmäld inspektion miljöenheten gjorde med polishandräckning efter att ha nekats tillträde till ladugården.

Några av djuren hade också frätskador efter avlossad gödselpansar, vilket tyder på att de varit nersmutsade en längre tid. Flera var måttligt till kraftigt avmagrade och hade varit eller var angripna av ektoparasiter. Troligtvis löss eller skabb.

Efter att i tre år ha förelagt djurägaren att rätta till bristerna i djurhållningen har miljöenheten gett upp. Varken muntliga eller skriftliga krav har lett till någon förbättring, och nu anser man att kraftfullare åtgärder måste vidtas.

Då situationen för djuren är oacceptabel begär miljöenheten att länsstyrelsen beslutar att omhänderta de 50 nötkreaturen. Man förutsätter också att länsstyrelsen prövar frågan om djurförbud för den djurägaren på den aktuella gården.

Här finns förutom nötkreaturen också ett antal hästar, varav en vid inspektionen ansågs vara i behov av veterinär. Dessa anser dock miljöenheten tills vidare bör kunna vara kvar på gården.

Mer läsning

Annons