Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besöken har inte följt lagstiftningen

Annons

Tidningen har tidigare berättat om den lille pojken Yussef som placerades hos fosterfamilj när han endast var ett par dagar gammal. Pojken är nu fyra år gammal och är sedan ett halvår återförenad med sina biologiska föräldrar.

Från olika personer har Länsstyrelsen fått in anmälningar i fallet och nu har den sociala enheten beslutat sig gör att rikta kritik mot socialnämnden i Ludvika. Därmed anser också Länsstyrelsen att ärendet är avslutat.

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden i stort arbetat i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, när ett barn placeras i familjehem ska nämnden verka för en återförening.

Trots detta riktas kritik mot socialnämnden eftersom besök i familjehemmet inte har skett enligt lagstiftningen.

Det finns även synpunkter runt socialnämndens arbete som Länsstyrelsen anser bör förbättras. Dessa områden är delaktighet i hemflyttningsprocessen, utformande av stöd till familjehemmet, hur barn får tillgång till sitt hemspråk under placeringstiden, handläggning av inkomna handlingar och underlåtelse att överväga vårdnadsöverflyttning.

Individ och familjeomsorgens avdelningschef är Eva de Marothy.

Tycker du att ni har agerat korrekt?

- Ja, med facit i hand. Nu har ju jag kunskap om ärendet på sidan om den information som finns i Länsstyrelsens dokument, men som det framgår av tillsynsrapporten hade anknytningsprocessen påbörjats redan 2004.

- När det gäller besök i familjehemmet så har vi brustit i hembesök och det får vi ta till oss. Sedan har det förekommit en intressekonflikt mellan de biologiska föräldrarna och fosterfamiljen.

Vad anser ni om förslaget från en politiker att pojken ska återbördas till fosterfamiljen?

-Vi har följt socialtjänstlagen och det primära syftet har varit att pojken skulle återförenas med sina föräldrar. Det har aldrig varit tal om något annat. Nu känns det bra att detta är avslutat. Det här fallet har varit oerhört svårt från socialtjänstens sidas, säger Eva de Marothy.

Länsstyrelsen kan inte ompröva social- och utbildningsnämndens beslut att låta familjehemsplaceringen upphöra. Den kan inte heller tvinga socialnämnden att återplacera pojken hos familjehemmet.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons