Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behövs rysk gas i Dalarna?

Annons

Energijätten E-on förbereder nu för att bygga ledningar för naturgas från Ryssland in i Dalarna. Detta borde glädja kommunalrådet Peter Hultqvist i Borlänge som har pläderat för naturgas. Frågan är dock: Varför ska vi försätta oss i en situation som bygger på beroende av främmande makt?

Vad händer om Ryssland bestämmer sig för att höja priset på samma sätt som man gjorde mot Ukraina? Men den viktigaste frågan är: Varför ska vi importera naturgas i stora ledningar till Dalarna när vi har stor outnyttjad potential här hemma i form av småskalig vattenkraft, vindkraft samt bioråvara i form av stora skogstillgångar?

Gas från jordens innandöme är precis som oljan en fossil energikälla, även om den kallas naturgas. Gasintressenterna har drivit idén om naturgas som en brygga från dagens olje- och kolberoende till framtidens mer miljövänliga och förnyelsebara energi.

I budgetpropositionen för 2006 fick gaslobbyn stöd när regeringen föreslog att koldioxidskatten för större kraftvärmeverk skulle slopas. Men naturgas bidrar till växthuseffekten nästan i samma utsträckning som kol och olja. Och inte att förglömma, den är ändlig och kommer att bli en bristvara inom överskådlig tid.

Länsstyrelsen har arbetat fram ett program för "Ett energiintelligent Dalarna". Där framhålls energisparande som mycket viktigt. Professor Göran Bryntse, som ingår i referensgruppen för programmet har framhållit detta som det viktigaste målet i energipolitiken och pekat på metoder som skulle göra pappers- och massaindustrin självförsörjande på el.

Det stora intresset från den tunga industrin i Bergslagen att importera naturgas österifrån riskerar att få till resultat att utvecklingen av förnybara energikällor stoppas upp. Peter Hultqvist har i förklenande ordalag talat om vindkraften som en obetydlig energikälla. Samtidigt konstaterar han att vi måste ägna grundläggande energifrågor större kraft i Dalarna. Detta går inte ihop. Hultqvist är i sitt resonemang inne på fel spår. Han kan inte, med trovärdighet, tala om minskat koldioxidutsläpp och samtidigt plädera för en fossil gas.

De nya ledningarna för naturgas som ska dras fram i vårt landskap kommer att behöva använda tvångsmedel för att komma åt privatägd mark. Expropriation var ursprungligen avsedd för offentlig infrastruktur. Nu ska lagstiftningen användas i ett kommersiellt syfte och ännu (trots löften) finns ingen ny expropriationslag som ger markägarna betalt utifrån den vinst som genereras av företaget som utnyttjar marken. Att komma åt marken tvångsvis med hjälp av den gamla lagstiftningen strider enligt vår mening mot regeringsformens äganderättsskydd.

Kärnkraften bygger på en ändlig resurs samt innebär risker som inte heller gör den till en bra energikälla. Men till skillnad från naturgasen alstrar den ingen koldioxid. I valet mellan att bygga ut en storskalig infrastruktur för att ta in rysk fossilgas, eller att fortsätta använda och effektivisera våra kärnkraftverk måste vi välja det senare. Kompletterar vi detta med ett fortsatt energispararbete samt satsning på vind, sol, vatten och skog som bas för framtidens energikällor kommer vi att ha en energipolitik som bäst bidrar till arbete och välfärd i Dalarna.

DAN WESTERBERG, BERTIL DANIELS DAN WESTERBERG OCH BERTIL DANIELS ÄR BÅDA CENTERPARTISTER. WESTERBERG ÄR KOMMUNALRÅD I FALUN OCH DANIELS ÄR PARTIETS DISTRIKTSORDFÖRANDE I DALARNA.

Mer läsning

Annons