Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre miljö men hotade kulturvärden

Annons

Miljöbelastningen minskar i framtidens jordbruk, till följd av ett effektivare jordbruk och ökad produktivitet. Men viktiga natur- och kulturvärlden i skogsbygden hotas, enligt en framtidsstudie av Jordbruksverket.

I rapporten Jordbrukets miljöeffekter 2020 räknar verket med att jordbruket ska utvecklas positivt framöver.

Ökad efterfrågan på bioenergi väntas enligt rapporten lyfta priserna på exempelvis spannmål och mjölkprodukter, förutsatt att produktiviteten ökar. Däremot är utsikterna sämre för nötköttsproduktionen, som kan missgynnas av kommande WTO-avtal och reformeringen av EU:s jordbrukspolitik.

Enligt Jordbruksverket kommer ett allt effektivare och produktivare jordbruk, med färre djur och mindre arealer, att leda till minskade utsläpp av kväve, ammoniak och växthusgaser fram till 2020. Möjligheterna att driva sådana stora, effektiva jordbruk är enligt rapporten störst i slättbygderna i Syd- och Mellansverige.

Det betyder samtidigt att odling av spannmål och uppfödning av mjölkkor och betesdjur i skogsbygderna riskerar att slås ut. Det innebär i sin tur ett hot mot värdefulla natur- och kulturvärdena om smååkrar och naturbetesmarker, som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, läggs igen.

Verket bedömer att det i framtiden kommer att krävas ytterligare insatser om man ska kunna bevara viktiga natur- och kulturvärden och klara de nationella miljömålen.

Framtidsstudien har utarbetats i samarbete med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

TT

Mer läsning

Annons