Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre koll på luften

Annons

De negativa hälsoeffekterna vid höga luftföroreningshalter är alarmerande. Extra känsliga för höga föroreningshalter är barn, till exempel leder kvävedioxid till att fler barn drabbas av luftvägsinfektioner. Människor med hjärt- och kärlsjukdomar är också känsliga för höga föroreningshalter i utomhusluften.

Sedan tidigt 1990-tal har miljökontoret haft koll på luftsituationen i Falun och gjort kontinuerliga mätningar. Mellan 1995 och 1998 var trenden positiv. Etanolbussar infördes och biltrafiken i centrum minskade.

Under senare år har dock trenden vänt och halterna av kvävedioxid ökar återigen. En utveckling som också syns i många andra svenska städer. Orsakerna bakom är inte klarlagda men kan bero på ökade ozonhalter och ökad biltrafik.

1999 infördes miljöbalken och de gamla gränsvärdena för god luftkvalitet ersattes med miljökvalitetsnormer. Enligt lagen måste en kommun vidta åtgärder om miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas.

De senaste årens mätningar av kvävedioxid i centrala Falun visar att halterna är nära eller ligger över miljökvalitetsnormerna. Det betyder att åtgärdsprogram med största sannolikhet kommer att behövas. Det handlar då om åtgärder för att minska biltrafiken, insatser som får Faluborna att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen.

I förra veckan behandlade miljönämnden frågan. Beslutet blev att skicka informationen vidare till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för planarbeten som rör trafik, för att få dem uppmärksammade på problemet.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons