Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre busstrafik för alla

Annons

Det har hävdats att kommunen planerar att dra in på busstrafik, medan det i realiteten är tvärt om. En förbättring av kollektivtrafiken i Borlänge är nödvändig.

Den nya kollektivtrafikplanen är nu ute på remiss. Start är planerad till hösten 2007 i samband med att Stationsgatans ombyggnad är klar.

Borlänges tätortstrafik har analyserats ur alla tänkbara aspekter för att hitta optimala lösningar. Målet har varit en kollektivtrafik för alla och som lockar Borlängeborna att ta bussen i stället för bilen.

Bakgrunden är att Borlängeborna åker buss bara hälften så ofta som i städer av motsvarande storlek. 2001 åkte 65 procent bil och endast sex procent kollektivt. Attraktiva busslinjer ska vända den trenden.

Förslaget bygger på snabbhet, enkelhet, attraktiva fordon och bra information.

Snabbhet Tre huvudlinjer med trafik var 20:e minut klockan 06-18, samt var 30:e minut 18-23.30. Dessa tre linjer ger 85 procent av Borlänge en avsevärt snabbare kollektivtrafik än i dag.

Ett fåtal som fått längre till hållplats får ändå tätare och snabbare trafik. Enligt beräkningar kommer den viktade restiden (gångtid+

väntetid+bytestid+åktid) att minska med 20-25 procent.

Två av huvudlinjerna möts i centrum var 20:e minut medan den tredje tillsammans med direktbussen från Falun är förskjuten 10 minuter. En lokallinje trafikeras varje timme 06-23.30. Då linjerna möts på Stationsgatan blir byte i alla riktningar möjligt.

Det här ger nya möjligheter att använda bussen för arbetsresor. Fritidsresor, som i dag utgör 25 procent revolutioneras genom möjligheten att resa fram till klockan 23.30.

Enkelhet Bussturer på regelbundna tider gör det enklare att veta när bussen går. Täta turer på huvudlinjerna gör att medelväntetiden dagtid blir endast tio minuter, man kan i stort sett bara gå ut och ställa sig vid en busshållplats.

Tillgänglighet De nya normalbussarna är anpassade för funktionshindrade med hållplatsutrop/display, låggolv/lågentré, ramp och uppställningsplats för rullstol. Funktionshindrade kan använda linjetrafiken och Mjuka linjen behövs inte längre. Det pågår också ett arbete att göra busshållplatser mer tillgängliga vilket ytterligare förbättrar för funktionshindrade.

Trafikinformation Skyltar med realtidsvisning har satts upp vid vissa hållplatser. Allt eftersom tekniken förbättras ska fler hållplatser få realtidsvisning. Hållplatsutrop och display finns i alla bussar. Tidtabellerna blir enklare med regelbundna turer. Vid trafikomläggningen ska information riktas till olika grupper, till kommundelar med mera. Det kommer också att finnas bussvärdar första tiden.

Anropsstyrd trafik: På vissa hållplatser med få påstigande ges möjlighet till anropsstyrd trafik i två linjer, med trafik varje timme 06-22. Anropsstyrd innebär att man en timme innan ringer och beställer trafik till sin busshållplats. Om ingen ringer angörs inte hållplatsen.

Anropsstyrd trafik är ganska ny och har med framgång testats i landsbygdstrafik. Den är beroende av en bra beställningscentral. En beställningscentral för hela länet kommer att startas av Dalatrafik hösten 2007.

Trafikplanen Om ni vill se den nya kollektivtrafikplanen i sin helhet så finns den på Borlänge Energis hemsida. Den finns också uppsatt i kommunens planerarstuga i Bragegallerian.

LAILA NORELIUS TRAFIKUTSKOTTETS ORDFÖRANDE

Mer läsning

Annons