Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre bränna sopor här än kompostera i Ludvika

Annons

På grund av akut iråkade sjukdomsbesvär orkade jag, som planerat, med inbjudan av ordföranden Gösta Frost, inte närvara vid informationen för allmänheten om sophantering den 15 juni. Jag har dock tagit del av remissmaterialet och läst reportage i Mora Tidning den 13 juni.

Enligt tidningsreferatet hoppas förslagsställarna att omställningen av avfallshanteringen skall få ett positivt mottagande av Moraborna. Tyvärr med miljöinspektörens tillägg: "Folk vill gärna källsortera. Att några inte gör det beror inte på ovilja utan på okunskap" åtföljt av upplysningen i tydligt syfte att skingra deras okunskap: "det handlar om att lämna en så bra miljö som möjligt till kommande generationer". Jag vet att "ovilja" att källsortera kan bero på andra orsaker än okunskap om behovet att skydda miljön och hushålla med råvaror. Detta ämnar jag redovisa till tekniska kontoret som enskilt yttrande. Det är ett uppenbart fel att angripa en grupp medborgare som av olika orsaker inte fullt ut kan källsortera och åsamka dem dåligt "miljösamvete" tillika bli beskyllda för att vara okunniga om samhällets miljöproblem. Jag hoppas detta är ett olycksfall i kontakten med intervjuaren. Jag är väl medveten om att det tyvärr också finns miljöbovar i smått och stort, där brottets storlek ofta vittnar om individens samhällsställning. De får gärna åthutas av miljöinspektionen, men skilj agnarna från vetet!

Det torde vara känt att undertecknad i flera insändare riktat kritik mot tidigare handläggning av främst transporten till Ludvika av komposterbart hushållsavfall. Detta har gett många fler instämmanden genom personliga kontakter än vanligt och ofta från oväntat välinitierat håll.

Av erfarenhet vet jag att eldsjälar för en idé ibland "inte ser skogen för alla träd". Kanske är det så med detta ärende. Målet, en viss procent av allt hushållsavfall skall komposteras till varje pris, även om det inte ger någon miljövinst. Entusiasterna tror att det är det enda riktiga. Jag har utlovat att ändra min uppfattning om någon ansvarig kan trovärdigt påvisa att det blir ett plus för miljön med kompostering i Ludvika istället för bränning i Mora. Utredningar lär visa att kompostering inte är bättre ur miljöhänseende än bränning. Finns det andra orsaker än utebliven miljövinst, borde de ha redovisats.

Mig veterligt har någon miljövinstkalkyl inte redovisats. Endast hänvisning till miljöbalken och andra författningar som i och för sig är pliktskyldigast riktigt. Men jag föreställer mig/vet att i grunden skall åtgärder med avfallet företrädelsevis vara ett plus för miljön före önskan att producera dyr anläggningsjord för gräsmattor och blomrabatter.

Till sist önskar även jag att förslaget till nya renhållningsregler (då det nu inte finns någon återvändo om komposter i Ludvika) skall få ett positivt mottagande av Moraborna.

Arbetsgruppen som ansvarar för remissupplagan på 30-talet sidor har gjort ett bra jobb. Jag hoppas att pågående remiss ger synpunkter som leder till en smidig tillämpning av anvisningarna utan onödig byråkrati.

OSCAR ANDERSSON

Mer läsning

Annons