Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bakslag för golfklubb om villatomter

Annons

Byggnadsnämndens motivering är att ansökan strider mot intentionerna i antagen översiktsplan samt att området inte är lämpligt för bebyggelse ur översvämningssynpunkt.

Ordföranden i golfklubben, Björn Palmgren, vill inte kommentera byggnadsnämndens rekommendation i dagsläget.

- Jag avvaktar tills ärendet behandlats av kommunstyrelsen, säger Björn Palm-gren. Han uppgav i samband med ansökan att försäljning av tomter skulle lyfta klubbens ekonomi.

Får golfklubben ett positivt förhandsbesked av kommunstyrelsen kan Mora golfklubb välja möjligheten att upprätta förslag och begära planläggning av det aktuella området.

De planerade tio tomterna skulle placeras från udden, där Oreälven möter Österdalälven, och sedan utmed Österdalälvens sträckning.

Björn Palmgren uppskattade att tomterna skulle kunna inbringa cirka 500000 kronor per styck.

Det skulle dock bli en del kostnader för infrastruktur med vägar till området. Vatten- och elförsörjning är redan klart. Om tomtavstyckning blir aktuell finns möjligheten att anlita en exploatör till att uppföra infrastrukturen.

Byggnadsnämnden tycker att det främst är ur översvämningssynpunkt som området saknar lämplighet för bostadsbebyggelse, då fastigheten till stora delar är belägen under lägsta godtagbara grundläggningsnivå med hänsyn taget till det så kallade 100-års flödet.

"Den del av Sandängarna som bedöms vara möjlig att exploatera är området vid skjutbanan och fotbollsplanerna", skriver byggnadsnämnden i sin rekommendation.

Golfklubben låg för några månader sedan 300000 kronor under budget för det här året.

- Vi har vidtagit vissa åtgärder, bland annat omdisponering av personal, vilket minskat nivån på underskottet, säger Björn Palmgren.

Golfklubben har tänkt över vissa aktiviteter för att stärka medlemskadern på sikt.

- Golfklubbens juniorkommitté har tagit fram ett utskick till alla Moras skolor för att locka ungdomar till en veckolång golfskola vid inledningen av sommarlovet 2007. Till den går att anmäla sig redan nu och vi har stora personalresurser för att ta emot många skolungdomar, berättar Björn Palmgren.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons