Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Både frisk- och sjukvård, tack!

Annons

I egenskap av ordförande för föreningen Folkmusikens hus i Rättvik måste jag få göra min röst hörd.

Landstingets regionala utskott har till ett treårigt EU-projekt beviljat medfinansiering på totalt 915 000 kronor. Märk väl tre år. Moderaterna anger att föreningen erhållit 915 000 kronor för 2001. Utbetalda medel till föreningen för 2001 är 325 000 kronor. År 2002 och 2003 utbetalas 295 000 kronor vardera.

Hur ska vi som försöker bevara kulturskatter och utveckla kulturlivet klara den utvecklingen, om vi inte tar hjälp av EU?

Det är ju en metod att få tillbaka en del av den avgift som vårt land erlägger till Europeiska Unionen, något som måste trösta en annan del av våra politiska nejsägare.

Jag ska inte här gå in i detalj och beskriva den verksamhet som bedrivs hos Folkmusikens hus, men det skulle vara intressant att få veta vad som skulle hända, om alla de föreningar som får anslag från landstinget, skulle bli fråntagna denna pengapåse.

Av landstingets totala budget för år 2001 läggs 88,4 procent på sjuk- och hälsovård:

Kostnader för bland annat politiker, partistöd, kansli, upphandlingsverksamhet, arkiv, bibliotek, medlemsavgift till landstingsförbundet, vissa IT-kostnader, med mera är 3,1 procent av totala budgeten.

Tandvården kostar 3,1 procent, länstrafik, Almi Forskningsrådet och övrig regional utveckling 2,6 procent.

Utbildning som bedrivs kostar 1,4 procent stöd, kulturverksamhet 1,4 procent.

Därtill ska man tillägga att många av dessa verksamheter, tack vare det lokala och regionala stödet, även genererar statliga medel som grädde på moset.

Verksamheterna i sig genererar även skatteintäkter i kommun, landsting och stat eftersom det finns anställda.

De flesta anslagstagare skapar även andra intäkter i form av besökare, åhörare, deltagare och liknande som i sin tur ger intäkter till både verksamheten och "vid sidan om" aktiviterna.

Min syn på fördelningen av pengar är att om till exempel allt utom sjuk- och hälsovård, tandvård som i mina ögon är absolut jämställt, samt kostnaderna för det gemensamma, 94,6 procent av landstingets totala budget, då känns det som om det är mycket väsen för lite ull.

Ta resterande 5,4 procent och lägg på sjukvården så tar vi bort otroligt många bitar som i sig genererar både pengar utifrån och skapar positiva upplevelser för medborgarna i Dalarna.

Eftersom vi då har skrotat länstrafiken, (som är lagstadgad), en del av Almi, Dalarnas Forskningsråd (och hur blir det då med högskolan), vi har ett över hela landet välkänt musikkonservatorium, folkhögskolor.

Vad kommer att hända med bland annat Dalateatern, Framtidsmuseet, Musik i Dalarna, Dalarnas Museum, Film i Dalarna, länsbiblioteket, Mentalmuseum och många andra viktiga basverksamheter, som i sig är stöd till allmänheten? Och vart ska alla som är anställda i dessa verksamheter ta vägen? Flytta eller...

Min förhoppning är att man från moderat håll sansar sig, arbetar konstruktivt och inte bara säger nej.

Vi kan som starka kulturbärare vända utflyttningen, vi måste ge våra ungdomar ett trevligt samhälle att arbeta och trivas i så att de stannar kvar eller kommer tillbaka när de bildar familj. Och då måste Dalarna kunna erbjuda en positiv livsmiljö, inte bara sjukvård.

Förmodligen blir jag motsagd med att just nu har vi inte råd, men det kostar mycket mera att bygga upp det man har raserat, än att underhålla det som redan finns.

Det är många som kan känna sig kränkta över annonskampanjer av det slag moderaterna presenterat.

ANNA-BRITTA K HALLBOM

Mer läsning

Annons