Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftig höjning av ramarna till omsorg och skola

Majoriteten i Avesta kommun har lagt fram sin Mål och budget för de närmaste tre åren och den visar en fortsatt satsning på omsorg och skola.

Annons

I förordet till Mål och budget skriver majoritetens representanter, kommunalrådet Lars Isacsson (S), Henrik Öhrn (MP) och Leif Eriksson (V), att kärnverksamheten är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i skolor och förskolor, och att vi tar hand om våra äldre när de behöver.

Prioritering och fördelningen av våra skattemedel har en tydlig rödgrön prägel, skriver de.

Kommunen har i dagsläget ett budgetöverskott på 63 miljoner kronor och Lars Isacsson tror att 70 miljoner kan nås innan årsskiftet.

Men det är pengar som inte kan överföras till verksamheten kommande år.

–Årets överskott ökar det egna kapitalet. Vi kan till exempel betala av på pensionsskulden, betala av på våra lån eller lägga pengar på investeringar, säger Lars Isacsson.

De totala lånen är cirka 1,2 miljarder kronor, varav endast 50 miljoner belastar kommunstyrelsen. Resten ligger hos de kommunala bolagen, Gamla byn AB och Avesta vatten och avfall AB.

Lars Isacsson berättar att 80 procent av kommunens budget, som nästa år beräknas till 1,34 miljarder kronor, går till omsorg och bildning. Omsorgsförvaltningen får en ramökning på 22 miljoner kronor (till 477 miljoner), och bildningens budget ökar med 10 miljoner (till 537 miljoner).

–Det är unikt stora ramhöjningar, säger Isacsson.

Det som möjliggör satsningen är att kommunen får drygt 47 miljoner kronor av staten i så kallade välfärdspengar.

Majoriteten räknar med investeringar på 500 miljoner kronor i koncernen den närmaste treårsperioden. Gamla byn ska bygga förskola och äldreboende vid Balders, hyreshus i Krylbo och ny idrottshall vid Markusskolan.

–Det är viktigt att få andra att bygga, Gamla byn kan inte bygga allt, säger Lars Isacsson, som gläder sig åt de hyreshus som byggs vid polishuset och att Stefan Sundh planerar ett hyreshus i centrum.

Av den del av investeringen som ligger på kommunstyrelsen, cirka 135 miljoner kronor, går en stor del till tekniska för förbättring av vägar och gator, och att öka tryggheten för boende i kommunen.

–Det kommer att satsas mycket på belysning av gång- och cykelvägar, säger Lars Isacsson.

De styrande har inte räknat in någon skattehöjning i budgeten för nästa år. Och i målbilden ingår oförändad skattesats även 2018 0ch 2019.

–Vi har bra koll på ekonomin, säger Lars Isacsson.

Förslaget till Mål och budget ska upp på kommunfullmäktiges möte den 12 december.

Mer läsning

Annons