Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Även facken jobbar gränsöverskridande

Annons

Men först måste vi rätta Ström på några punkter. Han påstår att det finska Pappersförbundet inte har stöd av andra fack i Finland, vilket inte är sant. Metallförbundet, och minst sju andra finska förbund har varslat om, eller genomför sympatiåtgärder till stöd för det finska Pappersförbundet.

Dessutom påstår Ström att de sympatiåtgärder som bland andra svenska Pappers nu genomför skulle stå i strid med gällande avtal. Sedan när är en laglig aktion, i strid med gällande regler?

Utöver detta påstår Ström, att svenska arbetsgivare tvingas in i konflikter, som rör andra länder.

Fullt medvetet tycks Ström ignorera det faktum, att de nu pågående sympatiaktionerna riktar sig mot de finskägda pappers- och massafabrikerna i Sverige. Dessa ägs och styrs av koncerner, som tar en mycket aktiv del i den nu pågående lockouten av finska pappersarbetare.

Denna konflikts upprinnelse, har sin grund i att de finska skogsarbetsgivarna redan i höstas lämnade de trepartsöverläggningar som då pågick mellan staten, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna, och valde att inta en ytterst militant linje mot det finska Pappersförbundet.

Man ska heller inte glömma, att det sedan den 18 maj pågår en lockout i Finland, där det är arbetsgivarna som stängt fabrikerna, utestängt arbetarna från dessa, och genom dessa aktioner försöker pressa det finska Pappersförbundet till att anta långtgående försämringar i de redan gällande avtalen.

Arbetsgivarna presenterade en lång kravlista med försämringar, försämringar i avtal som man tidigare varit överens om. Ett sådant agerande från arbetsgivarsidan, innebär ett lika stort hot mot kollektivavtalen i Sverige, som de självklart är ett hot mot avtalen i Finland.

Arbetsgivarnas kravlista innehöll krav på ensidig makt för arbetsgivarna att styra arbetstiden, kunna korttidspermittera, köra storhelger utan anständig ekonomisk kompensation och en fri rätt att anlita entreprenörer och outsourca verksamhet, utan förhandlingar med facket.

Då det rör sig om samma arbetsgivare i Sverige som i Finland, eller för all del i Tyskland, där liknande tongångar hörs, kan vi inte uppfatta arbetsgivarens agerande i Finland på annat sätt, än att arbetsgivarna här uttrycker en viljeinriktning, en syn på arbetarnas villkor och kollektivavtal, som är koncernövergripande. Det innebär att arbetsgivaren helst såg, att samma försämringar kunde genomföras i alla länder, och på alla fabriker. Arbetsgivarnas agerande i Finland, och Pappersförbundets kamp mot försämringarna, är därför en angelägenhet för alla anställda i de finskägda koncernerna, oberoende av nationalitet.

Följer man Ströms och andra företrädare för Svenskt Näringslivs relativt frekventa debattinlägg i media, är det uppenbart att Svenskt Näringsliv i grunden önskar samma försämringar i Sverige. Det borde därför inte vara omöjligt för Ström att förstå, varför vi agerar som vi gör, när vi stödjer våra finska kamrater.

LARS GÖRAN JOHANSSON, SONNY WAERN, JAN WESTMAN

Lars Göran Johansson representerar Pappers avdelning 111, Stora Enso Grycksbo, Sonny Waern, Pappers avdelning 50, Stora Enso Kvarnsveden och Jan Westman, Pappers avdelning 4,

Stora Enso Fors.

Mer läsning

Annons