Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att uträtta viktigare än namnet

Annons

Med anledning av den debatt som förevarit i media om "Supernanny" är det viktigt att beskriva den verksamhet som bedrivits i Falun sedan flera år men som vi inte kallar "Supernanny".

Sedan 1999 finns det två familjebehandlare och sedan 2004 ytterligare två familjepedagoger som arbetar med att stödja familjer i utsatta situationer. Det handlar om att stödja föräldrarna och hjälpa dem att organisera famljelivet, sätta regler för barnen och ge familjen redskap för hur man pratar med varandra. Efter avslutad insats följs familjen upp.

I ungdomsärenden är det ofta konflikter mellan föräldrarna och ungdomarna. I barnärenden gäller det oftast konflikter mellan föräldrarna eller föräldrar som behöver hjälp med att återta föräldraskapet.

Förutom ovan nämnda tjänster finns sedan några år en tjänst som familjebehandlare på ett skoldaghem i Falun.

I Falun arbetar man aktivt med olika insatser för att undvika att barn och ungdomar placeras i familjehem eller HVB-hem. Socialförvaltningen kommer aldrig att kunna undvika institutionsplacering helt eftersom det ibland råder stora skyddsbehov för barnet/ungdomen som bara kan genomföras genom heldygnsvård.

Familjestödsgruppen har arbetat i 75 familjer under 2005 i olika lång tid. I de 75 familjerna fanns 76 barn och 69 ungdomar som på olika sätt berördes av arbetet.

När man är tonåring är det inte ovanligt att föräldrar undrar vad som hänt med barnet. Det är fullt naturligt att man blir lite annorlunda i tonåren och en del ungdomar och föräldrar klarar detta galant men en del behöver hjälp och då finns familjestödet i kommunen. Vår personal gör ett mycket bra arbete. Det är inte namnet på verksamheten som är det viktigaste utan vad man uträttar.

RENÉE ANDERSSON (S), SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Mer läsning

Annons