Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtgärder skjuts upp

Annons

Det var 1998 som boende i Ornäs slog larm till miljökontoret. De hade hittat tjära på stranden av den vik av Ösjön som ligger bredvid båthamnen.

I området låg tidigare bland annat fabriken Skogens Kol AB som framställde tjära och kol. Det sägs att tjära släpptes direkt ut i sjön.

Fabriken lades ned 1950. Företag som upphörde med verksamheten före 1 juli 1969, då miljöskyddslagen trädde i kraft, ställs generellt inte till svars för sina synder.

Länsstyrelsen har bidragit med 250 000 kronor till en kartläggning, en så kallad huvudstudie, av föroreningarna. Den avslutades 2005 och visar att det är området i strandkanten vid båthamnen samt ett område en bit ut från stranden som är mest förorenat av bland annat trätjära.

Människor och husdjur som rör sig i området kan exponeras för föroreningar vid direktkontakt med den frilagda tjäran eller de tjärhaltiga bottensedimenten.

Risken finns också att människor och djur badar i Ösjön, trots förekomsten av tjära. Föroreningarna bedöms därför utgöra en mycket stor risk för människor och miljö.

Området klassas som riskklass ett enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och ligger på femte plats på Länsstyrelsen Dalarnas lista över de mest förorenade platserna i länet.

Enligt planerna skulle kommunen sanera platsen under våren.

Åtgärderna har dock skjutits upp ett år.

- Orsaken är att Naturvårdsverket blev försenat med sitt beslut, berättar Anna Kindvall på miljökontoret i Borlänge.

Först i december förra året fick miljökontoret ett muntligt besked om att Naturvårdsverket beviljat 3,3 miljoner kronor till åtgärder.

- Vi hinner inte börja saneringen den här våren. Uppdraget måste först handlas upp. Dessutom är vi beroende av lågvatten, säger Anna Kindvall.

Åtgärderna handlar om att gräva bort sand och tjära från strandkanten och en bit av sjöbottnen några meter ut från stranden. Dessutom ska det saneras manuellt runt två stenpirar.

- Det är inga jätteomfattande åtgärder som behövs, säger hon.

  • Fakta Ornäs Tjärafabrik:

I slutat av 1800-talet påbörjades en omfattande industriverksamhet i Ornäs. Det började med en såg med kolning, senare Skogens kol AB.

1915 byggdes två kolugnar där man som biprodukter fick tjära, terpentin och träsprit.

Verksamheten bedrevs fram till 1950.

Biprodukterna från kolningen gav en hel del spill. Fortfarande vållar utsläppen olägenheten för de som vistas i området. Det som märks mest är tjäran som kan ses på stranden och sjöbottnen.

Källa: Miljökontoret, Borlänge kommun.

Mer läsning

Annons