Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Använd konstnärers kompetens

Annons

Vidare ansåg skribenten att det är ett missbruk av skattemedlen med syfte att försörja konstnärer.

Att fler får möjlighet att pröva konstnär-

liga uttryck kan ses ur ett folkhälsoperspektiv. I grunden handlar det om synen på konst och vad konsten betyder för samhället i stort.

I grova drag kan konst handla om att förmedla en upplevelse och att ge en spegling av samtiden. Men det kan också vara något för alla människor.

För många kan konstnärligt skapande ge en själslig tillfredsställelse. Det är långt ifrån alla, i egenskap av sin yrkesroll, som är intresserade av att arbeta i andra forum. Men för dem som vill ser jag det som en självklar möjlighet att konstnärer verkar i samhället på flera sätt än genom att visa sina verk.

Konstnären som ledare är inte där i rollen som pedagog utan i egenskap av sin yrkesroll. Att människor ur andra yrkesgrupper får ingå i olika nämnder, styrelser eller tillfrågas att föreläsa kring ett ämne ses som självklart. Men om en konstnär får ett uppdrag kan detta bli ifrågasatt som om dennes erfarenheter inte skulle kunna vara betydelsefulla i andra sammanhang än för sitt eget utövande. Jag ser det som en självklarhet att människor från olika konstnärsgrupper representeras eller förmedlar sin verksamhet på fler sätt än genom konserter eller utställningar. Detta måste ses ur ett långsiktigt samhällsnyttigt perspektiv och inte som verksamheter för att endast nära konstnärerna själva.

Det är ett politiskt ställningstagande hur man kan integrera konstnärer i olika projekt och det här är ett bra exempel. Att vara konstnär i relation till andra yrken kan liknas med att leva i Sverige med en annan etnisk bakgrund.

I dag agerar konsten i mångt och mycket perifert och en del förespråkar att den ska försörja sig själv i betydelsen att den konstnär som gör saker som går att sälja ska överleva medan andra får lämna fältet. Det konstnärliga utövandet har dock betydligt fler kvaliteter än att producera det som är säljbart i form av inredningskomplement eller ekonomiska investeringar.

Om det konstnärliga uttrycket utarmas förlorar samhället ett viktigt mätinstrument av samtiden. Betydelsen av att ge konstnärer olika former av samhällsuppdrag måste ses som att man förstår att värdesätta yrkesgruppens förmåga att förmedla sig och läsa av sin omvärld.

I framtiden hoppas jag att konstnärlig kompetens värderas utifrån helt andra ramar än dagens och att konstnärsrollen är mer integrerad i samhällsutvecklingen. Vad får en konstnär i dag för att visa sina verk? I princip handlar det bara om att vara tacksam över att få yta i det offentliga rummet, medan en föreläsare har helt andra taxor och möjlighet att ställa ersättningskrav för ett offentligt framträdande. Jag blir glad när jag läser att skattemedel tas för att ge upplevelser av konst till barn och ungdomar. Det här ser jag som en politisk insikt: Man tar vara på resurser som kan få lika goda effekter för samhället som subventionerade träningskort.

MARGARETA MARJETA MARGARETA MARJETA BOR I GAGNEF OCH BESKRIVER SIG SJÄLV SOM EN "KONSTNÄRLIG RESURS".

Mer läsning

Annons