Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anhörigomsorgen kartlagd i Dalarna

Annons

I åtminstone 15 års tid har ständiga nedskärningar drabbat våra äldre. Allt färre får hemtjänst och en allt tyngre börda läggs på de närstående. I dag bedöms anhörigomsorgen vara dubbelt så stor som den offentliga omsorgen.

För att följa utvecklingen i Dalarna har Mattias Norling, utredare vid Dalarnas forskningsråd, kartlagt och jämfört dalakommunernas insatser för sina anhörigvårdare.

Norlings rapport visar att anhörigstödet i Dalarna står sig relativt starkt i jämförelse med riket som helhet. Det regionala projektet Dalarna anhöriglän 1997 och statliga stimulansbidrag under åren 1999-2001 har bidragit till en positiv utveckling.

En klar majoritet av dalakommunerna erbjuder i dag avgiftsfria avlösningar, dagverksamhet och korttidsboende är vanliga inslag, och samarbetet med frivilligorganisationerna fortsätter att öka i åtminstone varannan dalakommun. Antalet anställda demenssköterskor och anhörigkonsulenter har också ökat sedan 2000 och andelen är högre än riket som helhet.

Rapporten visar också på ett tydligt samband mellan det stöd de anhöriga får och om det finns en anställd anhörigkonsulent eller inte.

- De kommuner som har en anställd konsulent är också bäst på att stödja de anhöriga, konstaterar Norling och fortsätter:

- Det är stora skillnader på kommunernas engagemang och det beror mycket på den politiska ledningen. Engagemanget i Falun, Leksand och Avesta är till exempel väldigt stort. De har både anställda konsulenter och flest aktiviteter av dalakommunerna.

De områden där kommunerna i viss mån tappat greppet sedan det statliga bidraget upphörde 2001, gäller referensgrupper och handlingsplaner. Bara hälften av de tio kommuner som har handlingsplaner för sitt anhörigstöd har uppdaterat dessa.

"De kommuner som har en uppdaterad handlingsplan är också de mest aktiva inom de övriga verksamheterna", skriver Norling i sin rapport.

MAGNUS ROLANDS

Mer läsning

Annons