Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anderberg vill underlätta krisbeslut

Annons

- På senare år har det inträffat en rad händelser som ställt utomordentligt höga krav på kommunernas ledningsförmåga. Några exempel är den stora diskoteksbranden i Göteborg, giftutsläppet vid Hallandsåsen, översvämningen i Arvika och tågurspårningen i Borlänge. Ofta krävs en mängd snabba beslut för att minimera krisens verkningar för medborgarna. Den gällande lagen tillåter inte alltid en effektiv krishantering, säger Christel Anderberg, riksdagsledamot från Dalarna.

Hon har haft regeringens uppdrag att utreda detta, och nu lämnat sitt betänkande till statsrådet Britta Lejon.

Anderberg föreslår bland annat att:

Kommuner och landsting ska ha en krisledningsnämnd, som inrättas av fullmäktige. Denna nämnd får överta beslutanderätt och verksamhetsansvar från ordinarie nämnd vid extraordinära händelser.

Kommuner och landsting får större möjligheter att samarbeta och bistå varandra vid kriser. Som det är nu får inte detta ske enligt kommunallagen, som säger att verksamheten ska vara inriktad på det egna medlemskollektivet.

Det ska bli obligatoriskt för kommuner och landsting att minst en gång per mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

En rätt att lämna bidrag till enskilda personer som drabbas av en extraordinär händelse införs. Men bistånd får bara ges om det finns synnerliga skäl och är att betrakta som ett led i kommunens eller landstingets egen krishantering. Huvudprincipen ska dock fortfarande vara förbud mot stöd till enskild.

Vid branden i Göteborg togs medvetet en rad olagliga beslut. Bland annat beslutades om att ungdomar och anhöriga skulle få gratis taxi till sjukhusen för att leta efter saknade, och att en gudstjänst skulle hållas i en lokal som egentligen fritidsnämnden skulle besluta om.

Med de nya förslagen skulle detta vara fullt möjligt, men inte enligt den nuvarande kommunallagen.

Anderberg har jobbat intensivt med utredningen under hösten, och tror nu på en snabb behandling av ärendet.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons