Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vanån är återställd Nu väntar Tennån Strävling "osynlig" fiskart i Vanån

/
  • Projektledaren Torbjörn Andersson betraktar den sista strömsträcka som återställts i restaureringen av Vanån.  Foto: Björn Rehnström
  • Rena drömmen för fiskarna. Och för fiskarena.  Foto: Björn Rehnström
  • I den tidigare flottningsrensade ån har stora stenar dragits ut för att ge naturligare förhållanden i ån.  Foto: Björn Rehnström
  • Torbjörn Andersson har varit projektledare för restaureringen av Vanån, som nu är slutförd.  Foto: Björn Rehnström

Annons

Torbjörn Andersson, sekreterare i styrelsen för Älvdalens Fiskevårdsområdesförening FVOF, har hållit i projektet.

- Det var ett gammalt projekt, som påbörjades av Fiskeresursgruppen 2003, då den fanns här, berättar han. Under flera år har projektet legat nere av olika anledningar.

Tidigare har man fått mellan 300 000 och 400 000 kronor för att återställa både Vanån och Tennån. och nu har FVOF fått ytterligare 215 000 kronor för att avsluta Vanå-projektet.

Den sista etappen i Vanån var omkring 760 meter lång och grävmaskinisten Stefan Ellingsson och Torbjörn Andersson har jobbat omkring en vecka med detta.

- Under flottningen rensades ån från stora stenar för att timret skulle kunna flottas nedströms. Nu har vi lagt ut många stenar, en del väldigt stora, så de inte ska sopas med av isen. På så sätt har vi skapat ett djupare vatten och bra platser för främst Vanåöringen att leva på, både sommar och vinter.

- Ordföranden i FVOF, Sture Hansback berättar att man förutom att lägga ut stora stenar också har dragit upp omkring 300 gäddor, vilket ska gynna den Vanåöring som man planterat ut i ån tidigare. Och att man satt ut Vanåöring.

- Men nu har vi ingen Vanåöring kvar att sätta ut sedan tjuvfiskare med nät dragit upp all den fisk vi odlat fram i en liten tjärn, berättar Sture Hansback. ( Se artikel i MT 8.9)

Vanåöringen är en öringssort som finns bara i Vanåsystemet och det är den sorten som FVOF har rätt att plantera ut.

På flera ställen längs Vanån har FVOF också satt ut nytimrade slogbodar, men pengarna till detta kommer från ett annat projekt.

När nu Vanån är återställd så nära det ursprungliga som man kan, börjar nästa stora projekt för FVOF att skapa nya, spännande fiskevatten.

- I september börjar projekteringen av Tennån. Vad detta kommer att kosta vet man inte i dag, eftersom man inte vet hur mycket arbete som ska göras i ån, berättar Sture Hansback.

Totalt är restaureringen av Vanån och Tennån kostnadsberäknad till omkring 1,2 miljoner kronor. Förutom de 600 000 - 7000 som FVOF fått i bidrag lägger FVOF in pengar från fiskekortsförsäljningen.

Nästa sommar ska de praktiska arbetena med Tennån påbörjas och meningen är att arbetet ska vara klart till hösten samma år.

- I Vanån ska finnas en fisk som heter Strävling men vi har aldrig fått en rappporterad fångst av denna fisk, berättar Sture Hansback och Torbjörn Andersson. Abramis vimba Linné gav den namnet på latin. Bild finns på Wikipedia, men jag är osäker om man får använda den.

- Det vore väldigt roligt att få veta om någon fått en Strävling i Vanån, säger Sture Hansback.

Enligt uppslagsverket Wikipedia är fiskens svenska namn Vimma (med äldre form vimba). På en del platser kallas den även för strävling, särta och ådragare. Det vetenskapliga namnet, bestämt av Carlvon Linné är Abramis vimba Det är en art i familjen karpfiskar.

Så här ser fisken ut: Vimman har mer långsmal kropp än braxen och björknan. Den når vanligtvis en längd mellan 25 och 30 centimeter, i sällsynta fall upp till 50 centimeter. Fisken blir 5 till 10 centimeter hög och väger mellan 700 och 1 000 gram. Munnen är förlängd och liknar en näsa. Ögonen är jämförelsevis stora. Ryggfenan har 11 till 12 strålar och den tredje strålen bildar en tagg. Analfenan har 19 till 25 strålar inklusive 3 taggar. Stjärtfenan har en typisk inbuktning och 19 strålar. Längs sidolinjen finns 53 till 63 fjäll.

Vimman är silverfärgad med röda fenbaser. Under leken byter hanen färg och får svart kropp med orangeröd mage. Bröst, buken och analfenan är gulaktiga.

Liknar en slank mört men de silverblanka ögonen har en svag gul färg i motsats till mörtens röda.

Längd upp till 35 cm. Maxvikt 0,5 kg. Hos oss blir sällan stämmen över 30 cm lång. Vikten överstiger knappast tre hekto.

Källor: Wikipedia och Älvdalens Fiskecenter.

OBS Det finns en bild på Vimma på Wikipedia, men jag lyckades inte förstå om vi får använda den för publicering. Kanske du, Hans gör det?

Fakta: Fakta om Vanån

Vanån har sitt källflöde i Älvdalens nordvästra hörn och ringlar sig sedan söderut i områdets västra partier, längd cirka 3,5 mil. Åns totala längd innan den rinner ut i Västerdalälven i Vansbro, är Vanån är en 140 km lång. Den är Västerdalälvens största biflöde, med ett avrinningsområde på 1903 km², varav 67% skogsmark. Älvens flöde är 28 m³/s.

Ån har en skiftande karaktär med allt ifrån lugna sel till starkt forsande partier. Vattnet är mycket ensligt beläget och området är sällan besökt. Trots detta är Vanån lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Fiskarter som fiskas i systemet är harr, öring, gädda, abborre och en del vitfisk, främst id och brax.

Mest berömd är Vanån för Vansbrosimningen, där deltagarna simmar cirka 2 km längs Vanån och 1 km längs Västerdalälven.

Vanån bildar många sjöar, bland andra Van (Älvdalen), Venjanssjön och Van. Ån har använts som flottningsled fram till början av 1970-talet. I ån finns flera mindre vattenkraftverk, bland annat ett strax norr om Van i Mora kommun.

Källor: Wikipedia och Älvdalens Fiskecenter

Mer läsning

Annons